Strona główna

Parafia Trójcy Przenajświętszej
w Katowicach Kostuchnie


 

Nasz Kościół
 • Galeria
 • Błogosławiony
  z Kostuchny
  Ludzie
  Grupy Apostolskie
  Duszpasterstwo
 • Intencje mszalne
 • Ogłoszenia
 • Aktualności
  Zaproszenia
  Kącik Pielgrzyma
  Album
  Powstańcy
  z Kostuchny
  Złote myśli
  Kącik poezji
  Festiwal

  POWSTAŃCY Z KOSTUCHNY
  Rys historyczny


  Po rozbiciu dzielnicowym w 1138r. Śląsk przez ponad VI wieków pozostawał w strukturach państwa niemieckiego, lecz ludność śląska przez cały czas pielęgnowała tradycję, mowę i obyczaje przodków. Odzyskanie niepodległości Polski w 1918r. nie spowodowało przyłączenia Śląska do Macierzy. Ludność Śląska czuła się cząstką narodu polskiego i postanowiła sama doprowadzić do połączenia z Polską. Wybuchają powstania w latach: 1919, 1920 i 1921.
  Mieszkańcy Kostuchny brali w nich czynny udział przyczyniając się do zjednoczenia Śląska z Polską.


  Powstańcy z Kostuchny wyruszyli do III-go Powstania Śląskiego z miejsca, które znajduje się obecnie na terenie parku przy restauracji Anna Maria, co upamiętnia znajdująca się tam tablica z napisem:

  "Z tego miejsca 2-go maja 1921r.
  2-ga kompania 2-go batalionu
  2-go pułku pszczyńskiego
  wyruszyła do boju o wolność
  ludu śląskiego z pod wiekowego
  zaboru i przyłączenia go do macierzy.

  Na wieczną pamięć
  społeczeństwo m. Kostuchny "


  Symboliczne przyłączanie poszczególnych powiatów Śląska do Polski rozpoczyna się w czerwcu 1922 roku. W kronice miejscowej Szkoły Podstawowej Nr 38 zapisano:
  "Dnia 29 czerwca 1922 roku przez Kostuchnę przeszły dwa szwadrony wojska polskiego pod komendą generała Kazimierza Horoszkiewicza, celem objęcia tego terenu przez władze polskie. Wojsko zatrzymało się na początku wioski przy domu obywatela Hantulika i tu odbyło się powitanie go przez przedstawiciela gminy. Dzieci szkolne tworzyły szpaler. Uroczystość odbyła się około godziny 10-ej przed południem, poczem wojsko odmaszerowało przez Podlesie i Zarzecze do Mikołowa."
  Opisana ceremonia powtarzała się jeszcze wielokrotnie w różnych miejscowościach Górnego Śląska, a końcowa odbyła się 16 lipca 1922 roku na terenie parku Kościuszki.


  Opracował: Bernard Uszok


  Powrót


  ul. Żeleńskiego 34, 40-750 Katowice
  Konto bankowe: ING B.Śl. SA VII O/Katowice nr 21-1050-1214-1000-0007-0038-8812
  tel. 32 202 81 23, e-mail: kostuchna@katowicka.pl