Strona główna

Parafia Trójcy Przenajświętszej
w Katowicach Kostuchnie


 

Nasz Kościół
 • Galeria
 • Błogosławiony
  z Kostuchny
  Ludzie
  Grupy Apostolskie
  Duszpasterstwo
 • Intencje mszalne
 • Ogłoszenia
 • Aktualności
  Zaproszenia
  Kącik Pielgrzyma
  Album
  Powstańcy
  z Kostuchny
  Złote myśli
  Kącik poezji
 • Św. Michał Archanioł
 • Festiwal

  MARYJA!

  Strumienie łaski przez wiotkie palce
  Przelewasz -
  Samaś jest Łaską, Światłem i Wonią,
  I Śpiewem!
  Tyś piorunochron, wzniesion u szczytu
  Mej duszy -
  Tyś deszcz wiosenny zmiłowań Pańskich
  W posusze -
  Czarnoziem siedmiu pługami
  Pocięty -
  Ziemiaś otwarta - w Tobie siew Ducha
  Przyjęty -
  Bluszczu zielony, po Dębie mocnym
  Się wspinasz!
  Życia pędami wszystkaś przywarła
  Do Syna -
  Gałązko Boża, owocem słodkim
  Ciężarna,
  Zwilż spiekłe wargi w tęsknoty mojej
  Dzień skwarny!
  O Wodo czysta, o Wodo chłodna
  Źródlana!
  - Pozwól mi ujrzeć odbitą w Tobie
  Twarza Pana...
  Harmonio dźwięków, melodio słodka
  I cicha -
  Łatwiej jest płakać i lżej przy Tobie
  Oddychać -
  Godzino łaski w Bożym zegarze
  Nie mijaj! Panno stała... O Panno Wierna -

  Maryja!

  Siostra NULLA franciszkanka

   

  MARYJA!

  Strumienie łaski przez wiotkie palce
  Przelewasz -
  Samaś jest Łaską, Światłem i Wonią,
  I Śpiewem!
  Tyś piorunochron, wzniesion u szczytu
  Mej duszy -
  Tyś deszcz wiosenny zmiłowań Pańskich
  W posusze -
  Czarnoziem siedmiu pługami
  Pocięty -
  Ziemiaś otwarta - w Tobie siew Ducha
  Przyjęty -
  Bluszczu zielony, po Dębie mocnym
  Się wspinasz!
  Życia pędami wszystkaś przywarła
  Do Syna -
  Gałązko Boża, owocem słodkim
  Ciężarna,
  Zwilż spiekłe wargi w tęsknoty mojej
  Dzień skwarny!
  O Wodo czysta, o Wodo chłodna
  Źródlana!
  - Pozwól mi ujrzeć odbitą w Tobie
  Twarza Pana...
  Harmonio dźwięków, melodio słodka
  I cicha -
  Łatwiej jest płakać i lżej przy Tobie
  Oddychać -
  Godzino łaski w Bożym zegarze
  Nie mijaj! Panno stała... O Panno Wierna -
  Maryja!

  Siostra NULLA franciszkanka

   

  LITANIA
  Ryszard Sziler

  Pani nasza,
  Marzenie nasze wniebowstąpione.
  Matko poetów i dziadów przydrożnych,
  Którzy bywali na naszych szlakach
  I których łzy nie potrafiły rzeźbić naszej duszy,
  Bośmy odporni na dłuto wielkości,
  A zapominamy się w smakach, zapachach i gestach
  I zabawnościach naszych.

  Wyproś nam wreszcie przejrzenie.

  Matko naszych kiełkujących pragnień,
  Którym tak bardzo dokuczyła zima,
  Pani naszych szeptanych pacierzy,
  Co jak skrzek żabi wędrują w niepewność...

  Od wielkości naszej zachowaj nas Pani.

  Za nieskromności nasze,
  Za zaprzedania nasze,
  Za zapomnienia nasze,
  Za zaplątania nasze...

  Wymódl nam odpuszczenie.

  Matko opuszczonych sadów,
  Pani łąk , które będą kosić,
  Pani pól ,pełnych bławatów
  Które kochamy ,chociaż przeszkadzają zbożu,
  Matko zbędnych nam istnień,
  Które w kwiecie i w kłosie żyją,
  Pani perlistego śmiechu rosy
  I oczekiwania dmuchawców.

  Naucz nas widzieć to, po czym stąpamy.

  Orędowniczko nasza,
  Słów naszych mierzwy racz wysłuchać,
  W kołysce wartości swoich nas ukołysz
  Bośmy dzieciństwa spragnieni i Słowa.

  Daj właściwy żagiel i natchnienie
  Naszym tułaczym snom,
  Bo się rozbijamy o siebie samych
  W mrokach naszego rozumu
  I błogosław niepewnym gołębiom
  Naszych uśmiechów,
  Które uwalniamy, by powróciły
  Chociaż z gałązką serca.

  Matko Światła zza horyzontów
  Naszych wyobrażeń,
  Płaszczem swoim od trwogi wszelkiej
  Nas osłoń.
  Słowa nasze z czynami naszymi pojednaj,
  Synowi swojemu nas poleć,
  A w rozpaczy naszej przewodź nam
  Gwiazdą Jego krzyża.

  Ciebie prosimy ,wysłuchaj nas Pani.

   

  MATCE BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

  W ojczyźnie mojej
  Jesienią... jesienią...
  Gdy złote liście
  Wokoło się mienią -
  I tańczą powiewem
  Wiatru unoszone -
  A słonko zza chmurek
  Spogląda zdziwione
  - Gdy jesienne róże
  płatki rozchylają
  I gdy mgły poranne
  Ziemię otulają -
  Jasna postać Marii
  Jawi się przed nami
  I patrzy na Polskę
  Dobrymi oczami.
  Na dłoniach złożonych
  Różane perełki - to lek Jej Matczyny
  Na ludzki ból wszelki -
  Ufnie więc podnośmy
  Pochylone czoła,
  Oplećmy Różańcem
  Polskę dookoła. -

  S. M. Imelda nazaretanka

   

  MATKO NAJCZULSZA

  Maryjo
  Matko najczulsza
  jesteś jak promyk słońca
  rozpromieniasz serca
  otulasz woalem nadziei

  prosimy Najświętsza Pani
  Orędowniczko nasza
  wstawiaj się za nami
  łaski wypraszaj

  bądź osłodą w goryczy dnia
  otuchą w chwilach wątpliwości
  ukojeniem w bólu
  lekarstwem na troski

  Maryjo
  Matko ukochana
  trwaj przy nas

  bądź światłem w tunelu beznadziei
  pokrzepieniem dla chorych
  promykiem radości
  cierpiącym ocieraj łzy

  Maryjo
  Ucieczko nasza
  wyjednaj dla nas łaski u swego Syna
  niechaj zatrzyma się ta okrutna machina
  niechaj pękną tryby siejące zniszczenie
  niechaj łańcuch pokutny się rozpadnie
  niechaj iskra zapalna zgaśnie
  niechaj spłynie oczyszczenia łza

  Maryjo
  Matko najczulsza
  jesteś jak promyk słońca
  podaruj nam tęczę

  niechaj wiatr zaniesie ukojenie
  tam gdzie serce łka
  niechaj zaświeci słońce
  tam gdzie świat przesłania mgła

   

  MATKO POD RÓŻNYMI TYTUŁAMI

  Matko pod różnymi tytułami
  Matko z Kany …
  Matko z Wieczernika …
  Matko Nieustającej Pomocy …
  Nasze sprawy w Twojej mocy,
  Twe spojrzenie pełne miłości
  Rozwiewa nasze wątpliwości
  A te, które gdzieś w sercu
  Smutkiem są jeszcze spowite
  Matko trzykroć Przedziwna
  Swą potęgą, miłością i miłosierdziem
  Wspomagaj, by także się Tobie,
  W Twe bezpiecznie dłonie oddały
  Matko z Kany
  Ty wiesz jak bardzo niedomagamy
  „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”
  Och, Mateczko
  Bądź zawsze pomocą w tym słowie
  Abyśmy go dobrze rozumieli
  I Jego wolę spełniać pragnęli.
  Wola Jego dobro w sobie dla nas ma
  I o nasze szczęście dba …
  Więc Ciebie, Mateczko pod różnymi tytułami prosimy
  Byś nas wspomagała
  I potrzebne łaski wypraszała.

   

  O NIEPOKALANEJ - POŚREDNICZCE ŁASK

  Święta,
  Nieogarnięta,
  Niepoznana
  Jest miłość Twoja - Niepokalana.
  Bez granic,
  bez kresu,
  i bez miary
  Bo z najpiękniejszej wyrosła ofiary,
  z Twojego "fiat"
  . Oto jedno słowo
  mogło odrodzić cały świat na nowo.
  Święta,
  Nieogarnięta,
  Niepojęta
  Moc Twej modlitwy - Niepokalana,
  wyrastającej nad gwiazd kręgi,
  ponad wszechświaty i potęgi,
  nad bezmiar ludzkich łez, niedoli,
  ponad bezsilność, grzech, co boli,
  MODLITWA JEDNA - WSZECHMOGĄCA!
  gdzież mam szukać i u kogo
  I czyjeż słowa więcej mogą,
  Wszak się powtarza ciągle Kana
  CUD TWOJEJ PROŚBY-NIEPOKALANA!

  Wanda Zabiełło

   

  POWITANIE NIEPOKALANEJ PANIENKI

  Maryjo, Matko moja Najmilsza,
  W Niepokalanym Poczęciu Twoim
  Witam Cię najradośniej!
  Raduję się Tobą...
  Zachwycam się Twoją pięknością...
  Twoją pokorą...
  Twoją jasnością...
  Twoim oddaniem się Bogu...
  Twoją miłością jestem objęta...
  O Niepokalana, O Matko moja Umiłowana!...
  Witam Cię i pozdrawiam
  Z całą rzeszą Aniołów i Świętych!
  Kornie przed Twoim chylę się Obliczem,
  Chcę u stóp Twoich palić wiecznie
  Mej miłości i radości znicze...
  Maryjo! Chcę zawsze wpatrywać się w Ciebie,
  Chcę jak najwierniej wstępować w Twe ślady,
  I za każdym uderzeniem mego serca
  Oddawać się Tobie
  Po niezliczone razy,
  By żyć w najsłodszej i najciaśniejszej
  Niewoli Twojej miłości:
  Abyś mną rządziła, prowadziła za rękę
  Przez cały czas mego na ziemi pielgrzymowania;
  Abyś mnie do siebie upodobniła -
  Pla chwały i radości Jezusa,
  Dla pełnej rozkoszy
  Jego miłości we mnie...
  Maryjo! Zorzo jaśniejąca w ciemnościach wygnania,
  Śliczna Jutrzenko Odkupienia
  I Zbawienia naszego;
  O Matko nasza Niezrównana!
  O Najświętsza! O Jedyna!
  O Niepokalana! ...
  Witaj nam! Witaj!
  Nam, biednym wygnańcom z Raju,
  Ukaż swe słodkie, Przejasne Oblicze,
  Uśmiechnij się do nas łaskawie,
  Porwij za Sobą,
  Rozpal płomieniem miłości Bożej -
  I zaprowadź do Serca Jezusowego,
  Abyśmy Jego Miłosierdzie mogli wraz z Tobą
  Wyśpiewywać na wieki! Amen.

  S. M. Leonarda Jaskowska, C. R.

   

  W TOBIE NADZIEJA MOJA

  W Tobie nadzieja moja,
  Promienna Niebios Bramo,
  i w miłosierdziu Twoim
  ufność pokładamy.
  O Matko Wniebowzięta,
  O Święta Mocy Świętych!
  Niepokalana Pani,
  do Ciebie z prośbą śpieszę:
  spójrz, o Przeczysta, na nich,
  na ślepych, oszukanych,
  na niewolników rzeszę!
  Umęczonego Syna
  daj siłę im w wytrwaniu,
  by do samego końca,
  do kresu swej godziny
  donieśli krzyż-kajdany.
  Spraw, Przechwalebna Pani!
  Królowo Nieba, Ziemi,
  O Matko Pełna Łaski,
  Ty z nowej zorzy brzaskiem
  daj koniec udręczenia.
  A ja, wyzbyty złości,
  gdy znów zakwitną sioła,
  zaśpiewam psalm radości
  Twej chwale wśród Aniołów.
  Dziś tylko płacz i trwogę
  ubogiej duszy bratniej
  składam - sam ubogi,
  jak w darze grosz ostatni.

  Taras Szewczenko

   

  Powrót


  ul. Żeleńskiego 34, 40-750 Katowice
  Konto bankowe: ING B.Śl. SA VII O/Katowice nr 21-1050-1214-1000-0007-0038-8812
  tel. 32 202 81 23, e-mail: kostuchna@katowicka.pl