Strona główna

Parafia Trójcy Przenajświętszej
w Katowicach Kostuchnie


 

Nasz Kościół
 • Galeria
 • Błogosławiony
  z Kostuchny
  Ludzie
  Grupy Apostolskie
  Duszpasterstwo
 • Intencje mszalne
 • Ogłoszenia
 • Aktualności
  Zaproszenia
  Kącik Pielgrzyma
  Album
  Powstańcy
  z Kostuchny
  Złote myśli
  Kącik poezji
 • Św. Michał Archanioł
 • Festiwal

  Piękna świątynia zamiast baraku
  Budowa nowego kościoła była dla wszystkich parafian darem i łaską podarowaną przez samego Pana Boga. Było to piękne zadanie i trudne zobowiązanie, z którego należało się wywiązać.

  Ks. Proboszcz Stanisław zaproponował hasło: „Budujemy Kościół Boży – modlitwą, ofiarą, pracą i cierpieniem”. Mobilizując mieszkańców Kostuchny oraz innych ludzi dobrej woli do realizacji tego dzieła, rozprowadzano cegiełki, foldery i kartki informacyjne o stanie budowy kościoła. To wszystko sprzyjało realizacji kolejnych inwestycji, a także było dobrą informacją o zaawansowaniu budowy.

  Obiekty sakralne zaprojektował inż. Marek Purszke, konstruktorem był mgr inż. Jerzy Maniura. Wystrój wnętrza projektował mgr inż. architekt Michał Kuczmiński oraz artysta plastyk Zygmunt Brachmański. Kierowni- kiem budowy, od początku do końca, był pan Paweł Pryszcz – parafianin z Kostuchny, a majstrami byli panowie: Walery Stompor, Ryszard Ratka oraz Józef Tomala.

  Z wielkim zapałem i ogromną radością wszyscy parafianie zaangażowali się w budowę, by móc wielbić Pana Boga w nowej, pięknej i okazałej świątyni. Piękno świątyni sprzyja bowiem kontemplacji i doświadczeniu „sacrum”.

  Budowę zakończono we wrześniu 1995 roku. Kompleksowo urządzony kościół oczekiwał dnia swego poświęcenia.

  7 października 1995 roku, pod przewodnictwem Metropolity Katowickiego Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia odbyła się uroczysta konsekracja nowego kościoła. Wśród wielu zaproszonych gości: kapłanów, sióstr zakonnych, delegacji parafialnych, dekanalnych i pozadekanalnych, przedstawicieli władz miejskich i wojewódzkich, najważniejsi byli parafianie, którzy pracą, ofiarą, modlitwą i cierpieniem wybudowali ten Dom Boży.

  W dniu konsekracji nowego kościoła Ks. Proboszcz Stanisław „wszystkim za wszystko” dziękował. Dziękowali również parafianie swojemu Proboszczowi, zarówno podczas uroczystości jak i na łamach miesięcznika TRINITAS:

  „7 października Anno Domini 1995. Kostuchna. Do tej daty będziemy zawsze wracać, będą wracały przyszłe pokolenia. Pogodę podarował nam Pan wspaniałą. Taka była Jego scenografia – białe mury świątyni na tle błękitu nieba wyglądały wspaniale. Nam było ciepło, lekko. Zbliżała się godz. 15.00, na tę godzinę byliśmy umówieni. Uliczkami ze wszystkich stron Kostuchny zbliżali się parafianie: z Wantuły, Musioła, Hierowskiego, Krupińskiego i najdłuższej – Żeleńskiego. Tak kroki i kroczki zbliżały nas do celu – a głos był z nami. Pod starym kościołem czuliśmy się trochę zagubieni, tworzyliśmy jednak imponującą liczebnie wspólnotę. Kiedy przyjechał oczekiwany Arcybiskup Damian Zimoń, ruszyliśmy razem do nowego kościoła.

  Potem działy się rzeczy ważne, zaplanowane, uświęcone – a głos był w nas!

  Szliśmy i szliśmy po schodach świątyni, a kiedy już wszyscy przekroczyli jej próg, największym wrażeniem było to, że ona nas wszystkich ogarnęła swoimi ramionami. Znaleźliśmy w niej swoje miejsce i każdy czuł się jednocześnie częścią wspólnoty i bardzo ważną, zaproszoną osobą.

  I kiedy skończyły się obrzędy poświęcenia i złożyliśmy Panu pierwszą Ofiarę, kiedy próbowano wyrazić wdzięczność za to wspaniałe dzieło – głos stał się tak mocny, że chciał wreszcie być słyszany. Ale przez kogo miał być wypowiedziany? Byłby może nieskromny, może zbyt teatralny, a może nie ta osoba by go wypowiedziała. Głosie! Wydobądź się teraz z naszego wnętrza.


  Obecność Twoja Księże Proboszczu połączyła całą wspólnotę parafialną.

  To dzięki Tobie przeżyliśmy tę uroczystość. To Twój Duch wypowiedział wojnę beznadziejności, zwątpieniu. To Twoja myśl ogarnęła wszystko, to Twoje ręce dotykały szczegółów. Powiesz pewnie, że głos parafii wyraża się nieskromnie. On jednak wie, że to Pan powiedział do Ciebie słowa, które Ty przyjąłeś: potrzebuję Twoich rąk, abyś błogosławił, potrzebuję Twoich ust, abyś przemawiał, potrzebuję Twego umysłu i sił, abyś dokończył budowę kościoła w Kostuchnie.

  Przyjmij Księże Proboszczu ten głos wdzięczności, a będzie to dla nas,

  parafian, wielka radość!

  PARAFIANIE

   


  Powrót


  ul. Żeleńskiego 34, 40-750 Katowice
  Konto bankowe: ING B.Śl. SA VII O/Katowice nr 21-1050-1214-1000-0007-0038-8812
  tel. 32 202 81 23, e-mail: kostna@katowice.opoka.org.pl