Strona główna

Parafia Trójcy Przenajświętszej
w Katowicach Kostuchnie


 

Nasz Kościół
 • Galeria
 • Błogosławiony
  z Kostuchny
  Ludzie
  Grupy Apostolskie
  Duszpasterstwo
 • Intencje mszalne
 • Ogłoszenia
 • Aktualności
  Zaproszenia
  Kącik Pielgrzyma
  Album
  Powstańcy
  z Kostuchny
  Złote myśli
  Kącik poezji
 • Św. Michał Archanioł
 • Festiwal

  Ludzie

  Nasi duszpasterze


  Ks. Proboszcz Stanisław
  Ks. Bernard Drozd

  Ks. Wikariusz Grzegorz Matuszczyk  Kleryk Seminarium św. Cyryla i Metodego w Orchard Lake w Stanach Zjednoczonych


  Paweł Żmija


  Kapłani pochodzący z Kostuchny

  o. Stanisław Kubista - werbista - 1927 - beatyfikowany w 1999 roku

  o. Makary Żogała, franciszkanin - 1937

  ks. Hilary Bywalec - 1954

  ks. infułat Stanisław Świerczyński - 1956

  ks. Stanisław Chwila - 1960

  ks. Antoni Zając - 1975

  ks. Marek Wachowiak - 1986

  ks. Ryszard Górowski - marianin - 1989

  ks. Ryszard Noras - 1989

  ks. Grzegorz Uszok - 1989

  o. Zbigniew Kołodziejczyk - kapucyn - 1990

  ks. Jacek Pilch - Misjonarz Św. Rodziny - 1991

  ks. Leszek Kozik - 1993

  ks. Mirosław Simka - 1994

  ks. Piotr Makosz - 1995

  ks. Bogdan Kuczyński - 1998

  ks. Łukasz Grochla - 2011

  ks. Mateusz Grochla - 2011

  Ks. Infułat Stanisław Świerczyński

  ks. Marek Wachowiak


  o. Zbigniew Kołodziejczyk
  misjonarz - Republika Środkowej Afryki

  ks. Piotr Makosz


  Ks. Jacek Pilch MSF

  Ks. Mirosław Simka


  ks. Mateusz Grochla

  ks. Łukasz Grochla


  Siostry zakonne pochodzące z Kostuchny


  S.M. Teresa Sroka (S.M. Salutaria)
  Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP
  Edmonto, Alberta Kanada


  S.M. Teresa Janura (S.M. Terencja)
  Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP
  Rogów


  S.M. Lucyna Termin (S.M. Józefa)
  Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
  Katowice


  s. Anna Fronczek - S.M. Joanna od Narodzenia Pańskiego
  Zakon Kontemplacyjny Sióstr Karmelitanek w Tarnowie
  złożyła śluby wieczyste w dn. 18.01.2004  Organista - Dominik Mazur  Kościelni: Tadeusz Matlak, Krzysztof Sabuda, Henryk Żogała


  Tadeusz Matlak

  Krzysztof Sabuda

  Henryk Żogała


  Szafarze nadzwyczajni


  Jan Żernik

  Krystian Brauhoff


  Krzysztof Poręba

  Stanisław Banaś


  Rafał Mazelanik

  Mirosław Chojna


  Pani pracująca na probostwie

  Bronisława Badura  Panie pracujące w kancelarii parafialnej

  Anna Sroka

  Urszula Skrzypiec  Prowadząca stronę internetową parafii


  Wiesława Dejas  Gospodarz probostwa, kościoła i Domu Katechetycznego
  Marian Kurcius

  Kierownik cmentarza
  Stanisław Żmija


  Grabarz - Wiesław Buziewicz

  Pomoc grabarza - Wiesław Rozwag


  Iwona Gąska - katechetka

  Maria Beczała - szefowa świetlicy


  Michalina Komosińska
  przełożona Franciszkańskiego Zakonu Świeckich  Dbają o porządek, czystość obiektów sakralnych


  Bogusława Pragłowska

  Małgorzata Szymon  Bernard Uszok - Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 21
  Katowickie Dożynki 2007


  Jan Wolak - fotograf

  Teresa Staszczyk


  KATECHETKA Anna Sekuła [gościnnie]

  Dorota Beczała  Justyna Soja - pomoc kancelaryjna

  Gabriela Bajura


  HISTORIA

  Organiści


  Ewald Pojda - niestrudzenie ponad półwieku. Doraźnie pomagali mu: Szymon Bywalec i Anna Tabiś.  Trzeba wspomnieć + Brunona Ciepły i + Eugeniusza Nikodem, który mieszkając w Kostuchnie, często zastępował organistów w naszej oraz okolicznych parafiach - Brynów, Zarzecze, Piotrowice, Murcki.


  Ewald Pojda


  Jan Hampel

  Bogdan Żelezik


  Dariusz Fudac

  Jarosław Markowski


  Posługę kościelnych pełnili:

  Augustyn Mrozek, Jan Kozik, Paweł Klaja, Wilhelm Żernik, Maksymilian Kaczmarczyk, Augustyn Pająk, Józef Szojda, Lucjan Grzesica, Edward Noras, Eugeniusz Kudala, Ludwik Kuzia.


  Ludwik Kuzia, kościelny w latach 1995-2016

  Ludwik Kuzia


  Eugeniusz Kudala - kościelny w 2008r.
  Prezes Żywego Różańca

  Lucjan Grzesica


  Edward Noras - kościelny w latach 1995-2008
  szafarz nadzwyczajny

  Edward Noras i Lucjan Grzesica


  Gospodarz probostwa - Jerzy Mokry

  Gospodarz cmentarza - Henryk Kaps


  Na przestrzeni 50-lecia Proboszczami byli:

  Ks. Leopold Wolf 1946 - 1974

  Ks. Jan Brzozoń 1974 - 1984

  Ks. Michał Kałuża 1983 - 1984 adiutor

  Ks. Jerzy Goppek 1984 - 1993

  Ks. Stanisław Reś 1993 - nadal


  Zmarli duszpasterze

  Ks. Leopold Wolff

  Ks. Leopold Wolff - proboszcz parafii w latach 1946 - 1974

  Urodził się 5 listopada 1905 roku w Piekarach-Szarleju. Uczęszczał do gimnazjum w Bytomiu, gdzie w 1925 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze został przyjęty do Śląskiego Seminarium Duchownego i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 6 kwietnia 1930 roku przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikary pracował w następujących parafiach: Wodzisław, Nowy Bytom oraz Wielkie Hajduki (Chorzów Batory). 1 grudnia 1939 roku został ustanowiony substytutem w Jankowicach. W 1946 roku został mianowany administratorem, a następnie proboszczem nowo utworzonej parafii Kostuchna. W 1974 roku przeszedł na emeryturę, którą spędził na probostwie w Kostuchnie. Zmarł 17 sierpnia 1976, został pochowany na cmentarzu w Kostuchnie.
  Ks. Wolff był kapelanem Harcerstwa Śląskiego w Wodzisławiu i Nowym Bytomiu, sekretarzem Katolickiego Związku Abstynentów Okręgu Śląskiego oraz wicedziekanem dekanatu Katowice-Południe (1958).

  Źródło: Encyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku


  Ks. Jan Brzozoń

  Ks. Jan Brzozoń - proboszcz parafii w latach 1974 - 1984

  Urodził się 29 grudnia 1932 roku w Rudzie Śląskiej. W 1952 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Chorzowie Batorym. Po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1957 roku w Katowicach. Był wikariuszem w parafiach: Strzybnica, Orzegów, Czerwionka NSPJ, Brzęczkowice i Michałkowice. W Michałkowicach pełnił funkcję duszpasterza akademickiego. Został mianowany adiutorem (od 27 lipca 1971), a następnie proboszczem (od 18 stycznia 1974) w Kostuchnie. Dzięki jego zaangażowaniu wyremontowano kościół parafialny. Ze względu na stan zdrowia, został przeniesiony do Herbów Śląskich, gdzie 20 sierpnia 1984 roku rozpoczął pracę duszpasterską. Zmarł nagle 11 lutego 1991 roku w Herbach Śląskich. Pochowany został przy parafii św. Wawrzyńca w Wirku.

  Źródło: Encyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku


  Ks. Jerzy Goppek

  Ks. Jerzy Goppek - proboszcz parafii w latach 1984 - 1993

  Urodził się 25 stycznia 1933 roku w Katowicach-Załężu. Po zdaniu w 1952 roku egzaminu dojrzałości wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia prezbiteratu otrzymał 23 czerwca 1957 roku w katedrze w Katowicach z rąk bpa Bednorza.
  Od 20 sierpnia 1984 roku duszpasterzował w parafii Trójcy Przenajświętszej w Katowicach-Kostuchnie, najpierw jako administrator, a od 19 września tegoż roku jako proboszcz. Rozpoczął i prowadził dzieło budowy kościoła parafialnego. 28 sierpnia 1993 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej w diecezji Essen w Niemczech, gdzie był proboszczem parafii Trójcy Przenajświętszej w Essen-Steele-Eiberg. Po powrocie do archidiecezji został proboszczem parafii św. Anny w Lędzinach.
  Przez wiele lat był zaangażowany w duszpasterstwo sportowców, był członkiem Komisji Pastoralnej przy Międzynarodowej Federacji Katolickiej do Spraw Sportu i Kultury Fizycznej. 29 lipca 2000 roku przeszedł na emeryturę. Zamieszkał w Katowicach-Załężu. Tam też zmarł w dniu l lipca 2010 roku. Pochowany został na cmentarzu parafii św. Anny w Lędzinach.

  Źródło: Encyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku  Tragicznie zginęli 23 lipca 1984 roku

  Ks. Michał Kałuża
  adiutor w latach 1983-1984

  Ks. Michał Kałuża - adiutor parafii w latach 1983 - 1984

  Urodził się 17 lipca 1948 roku w Jedłowniku. Do szkoły podstawowej i liceum uczęszczał w Wodzisławiu Śląskim. Po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 11 kwietnia 1974 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk bpa H. Bednorza. Po święceniach był w parafiach: MB Wszechpośredniczki Łask i św. Antoniego w Jedłowniku, Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach, św. Jana Nepomucena w Przyszowicach, Ducha Świętego w Chorzowie, Anioła Stróża w Gorzycach. W październiku 1983 roku został mianowany wikariuszem-adiutorem w parafii Trójcy Przenajświętszej w Kostuchnie. Otrzymał polecenie budowy nowego kościoła. Zginął 23 lipca 1984 roku w wypadku samochodowym. Został pochowany na cmentarzu w rodzinnej parafii, Jedłowniku.

  Źródło: Encyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku

  Ks. Piotr Kornas
  wikariusz w latach 1982-1984

  Ks. Piotr Kornas - wikariusz parafii w latach 1982 - 1984

  Urodził się 30 lipca 1950 roku w Nowym Jicinie, gdzie w latach pięćdziesiątych pracowali rodzice. Maturę zdał w 1969 roku w Raciborzu, w tym też roku zgłosił się z prośbą o przyjęcie do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 15 kwietnia 1976. Był wikariuszem w parafii MB Różańcowej w Moszczenicy, św. Floriana w Chorzowie. Po ponad trzyletniej pracy w chorzowskiej parafii został przeniesiony do Katowic-Kostuchny. Zginął 23 lipca 1984 roku wraz z adiutorem ks. Michałem Kałużą w wypadku samochodowym. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w parafii rodzinnej w Rogowie w dniu 27 lipca 1984 roku, gdzie jest pochowany na cmentarzu parafialnym.

  Źródło: Encyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku


  Od początku istnienia parafii duszpasterzowali następujący Księża Wikarzy:

  Ks. Robert Kiecoń 1953-1955

  Ks. Franciszek Skutela 1955-1956

  Ks. Achiles Niesporek 1956-1957

  Ks. Józef Elias 1957-1961

  Ks. Henryk Kuś 1961-1962

  Ks. Seweryn Mazur 1962-1965

  Ks. Stanisław Płaza 1965-1968

  Ks. Alfred Rupik 1968-1970

  Ks. Zdzisław Paszenda 1970-1970

  Ks. Jan Henczel 1970-1973

  Ks. Jerzy Grala 1973-1976

  Ks. Roman Szymik 1976-1979

  Ks. Sylwester Niesyto 1979-1982

  Ks. Piotr Kornas 1982-1984

  Ks. Aleksander Czembor 1984-1989

  Ks. Kazimierz Handzlik 1986-1988

  Ks. Waldemar Wróbel 1988-1991

  Ks. Krystian Bujak 1989-1992

  Ks. Józef Sinka 1991-1997

  Ks. Henryk Iwański 1992-1994

  Ks. Krzysztof Kregel 1994-1997

  Ks. Krzysztof Kępka 1997-1997

  Ks. Andrzej Rudolf 1997-1998

  Ks. Mirosław Czeglik 1997-2000

  Ks. Bogdan Kornek 1998-2007

  Ks. Mariusz Kaspar 2000-2004

  Ks. Grzegorz Śmieciński 2004-2007

  Ks. Roman Imiołczyk 2007-2010

  Ks. Zbigniew Folcik 2007-2012

  Ks. Janusz Wilczek 2010-2011

  Ks. Damian Krosny 2011-2013

  Ks. Kajetan Klein 2012-2014

  Ks. Mariusz Dołęgowski 2013-2017

  Ks. Zbigniew Mizia 2014-2015

  Ks. Mariusz Marek 2015-2016

  Ks. Piotr Masarski 2016-2018

  Ks. Tomasz Mężyk od 2017-2020

  Ks. Grzegorz Matuszczyk od 2018  Ks. Tomasz Mężyk

  Ks. Piotr Masarski

  Ks. Mariusz Dołęgowski

  Ks. Mariusz Marek

  Ks. Zbigniew Mizia

  Ks. Kajetan Klein

  Ks. Damian Krosny

  Ks. Zbigniew Folcik

  Ks. Janusz Wilczek


  Ks. Roman Imiołczyk

  Ks.Grzegorz Śmieciński


  Ks. Bogdan Kornek

  Ks. Mariusz Kaspar


  Nasi goście

  Ks. rektor mgr Jacek Jezierski

  Ks. dr Jan Jędraszek


  Ks. proboszcz Józef Dratwa – Żagań

  Ks. Zbigniew Kozioł
  misjonarz z Chaco-Argentyna


  Ks. proboszcz kanonik Jan Klemens

  O. Krzysztof Łukoszczyk svd.


  O. Tobiasz Kołodziejczyk OFM i O. Gracjan Szołtysik OFM
  asystenci FZŚ Regionu Katowickiego

  O. Tobiasz Kołodziejczyk OFM
  Asystent regionalny FZŚ Region Katowicki


  Ks. Ireneusz Klich
  misjonarz z Chaco - Argentyna

  Ks. Maciej Moskwa SCJ  Ks.Roman Imiołczyk, Ks.Tadeusz Gniewek SCJ, Ks.Zbigniew Folcik

  O. Piotr Bujok svd
  Misjonarz w Chile


  O. Jan Reś SVD
  Misjonarz w Tambowie - Rosja

  Ks. Proboszcz Stanisław Szeja
  budowniczy kościoła w Mikołowie - Reta Goj
  pod wezwaniem Św. Antoniego z Padwy


  Ks. Michaił w Kosowie


  Ks. Dariusz Partyka
  ze Zgromadzenia Salwatorianów z Bagna


  O.Józef Kordek - kamilianin

  Ks.proboszcz Tomasz Czopor - Torczyn na Ukrainie


  Ks.Grzegorz Węglorz
  Budowniczy kościoła Matki Boskiej Fatimskiej
  na "Piotrowickich Kątach"

  Ks. dr Tadeusz Czakański


  O.Andrzej Sproski CSsR
  Dyrektor Misji i Rekolekcji

  Ks. Krzysztof Mielnik
  wikary Parafii NSPJ w Katowicach Piotrowicach


  O. Aleksander Jasiński SDS
  Ekonom Seminarium Duchownego w Bagnie

  Ks. Piotr Wencel


  Ks. dr prałat Bronisław Czaplicki
  Profesor Seminarium Duchownego
  w Petersburgu - Rosja

  Ks. dr Andrzej Nowicki
  Wicerektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach

  Ks. Michał Wilk

  Ks. prałat dr Jerzy Paliński
  Rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach

  O. Leonard Pawlak svd
  rektor ojców werbistów w Nysie

  O.Andrzej Danilewicz svd
  prowincjał ojców werbistów

  O. Wojciech Wojda SP
  Zakon Księży Pijarów

  Ks. Tomasz Nowak
  kusztosz Sanktuarium św. Jana Vianneya w Mzykach

  O. Dobrosław Mężyk OFM

  O. Maciej Zieliński - kombonianin
  i Mateusz Poręba - kleryk

  Ks. dr Marek Spyra
  archidiecezjalny duszpasterz akademicki

  Ks. dr Krzysztof Kmak -
  diecezjalny rekolekcjonista


  Ks. Tomasz Kocjan

  Ks. prof. dr hab Józef Kozyra

  Ks. Lesław Mirek
  dyrektor Domu Rekolekcyjnego "Księżówka"
  w Zakopanem

  Ks. Marek Poryzała
  duszpasterz prostytutek, ludzi uzależnionych
  i zagubionych

  Ks. Antoni Koszorz SVD

  Ks. diakon Krzysztof

  s. Katarzyna - Chiny

  s. Franciszka - Chiny

  O. Tomasz Abramowicz SP

  O. Piotr Jałako SP

  Kleryk Bartłomiej Bach SchP

  Kleryk Waldemar Klajst SChP

  O. Dariusz Bakalarz SChP

  ks. Sławomir Noga sds
  sekretarz prowincjalny księży salwatorianów z Krakowa

  o. Władysław Kozioł OMI, misjonarz w Kamerunie

  ks. Tomasz Mandrysz

  Ks. dr Jan Nowak
  Redaktor Naczelny Wydawnictwa Jednośc - Kielce,
  z-ca Redaktora Naczelnego Współczesna Ambona,
  wykładowca w Seminarium Duchownym w Kielcach.

  ks. Jan Gacek, kapelan Związku Podhalan z Nowego Targu

  o. Janusz Napieralski omi

  ks. proboszcz Grzegorz Kotyczka
  - parafia Zesłania Ducha Św. w Chorzowie

  o. Stanisław Sikora OFMConv

  O. Marek Barczewski SP

  Ks. Aleksy Romańczuk - proboszcz z Borysowa na Bialorusi
  - budowniczy kościoła pw. Zesłania Ducha Św. w Borysowie k/Mińska

  ks. Wojciech Szymczak

  o. Bernard Marcin Karwot OFM
  - katecheta z Chocza

  ks. Adrian Przewoźniak

  o. Krzysztof Czepirski
  - superior Ojców Oblatów NMP z Katowic Koszutki

  Ks. Adrian Chojnicki
  - wikariusz parafii NSPJ z PIotrowic

  o. Maciej - oblat

  Ks. Krzysztof Kregel

  Ks. Bogdan Kania


  ul. Żeleńskiego 34, 40-750 Katowice
  Konto bankowe: ING B.Śl. SA VII O/Katowice nr 21-1050-1214-1000-0007-0038-8812
  tel. 32 202 81 23, e-mail: kostuchna@katowicka.pl