Strona główna

Parafia Trójcy Przenajświętszej
w Katowicach Kostuchnie


 

Nasz Kościół
 • Galeria
 • Błogosławiony
  z Kostuchny
  Ludzie
  Grupy Apostolskie
  Duszpasterstwo
 • Intencje mszalne
 • Ogłoszenia
 • Aktualności
  Zaproszenia
  Kącik Pielgrzyma
  Album
  Powstańcy
  z Kostuchny
  Złote myśli
  Kącik poezji
  Festiwal

  MODLITWY DO BŁOGOSŁAWIONEGO STANISŁAWA
  Z KOSTUCHNY


  Błogosławiony Stanisławie z Kostuchny

  Błogosławiony Stanisławie z Kostuchny
  w kapłaństwie zakochanym w Słowie,
  które stało się Ciałem –
  słowami swoimi niczym kwiatami
  upiększyłeś śląską ziemię.
  Czarny Śląsk - jak węgiel czarny,
  stał się żyzny.
  Dając się ukrzyżować razem z Chrystusem,
  zawiesiłeś kolorowy bukiet na Jego krzyżu.
  Swoim męczeństwem pokazałeś,
  jakie być powinno nasze życie.
  Błogosławiony Stanisławie z Kostuchny,
  „niech się wszystko dzieje
  tak jak Pan Bóg chce” –
  dzięki ci za te mądre słowa.
  Niechaj nasze rodziny - podobnie do twojej,
  będą kolorowe.
  Niechaj nasza Parafia ....
  Niechaj każda wspólnota ....
  Niechaj cała ukochana Polska ....
  Wstawiaj się za nami,
  byśmy tam, gdzie łąki zawsze są zielone -
  wyrośli kiedyś kwiatami,
  bo niebo jest piękne,
  jak Bóg w Trójcy Przenajświętszej
  i ty.
  Daj Boże - abyśmy i my ....
  Błogosławiony kapłanie,
  Stanisławie z Kostuchny,
  módl się za nami.

  Ks. Andrzej Gruszka


  Błogosławiony Stanisławie Kubisto –
  patronie nasz, święty kapłanie,
  wzorze dążenia do świętości.
  Ty powtarzałeś często: „Niech się dzieje wola Boża”,
  prosimy wstawiaj się za nami byśmy potrafili pełnić wolę Boga.
  Mimo trudności dnia codziennego,
  mimo naszych słabości i upadków,
  mimo...wszystko.
  Ucz nas jak się nie zniechęcić, jak się nie załamać.
  Ucz nas pełnić wolę Bożą.
  Ucz nas dążyć do świętości. Amen

  Ks. Grzegorz Śmieciński  Do bł. Stanisława Kubisty
  Szczęśliwy bo błogosławiony
  Stanisławie Kubisto z Kostuchny
  Twoim fiat były słowa
  „Niech się dzieje wola Boża”.
  Szedłeś z Panem całe życie,
  od dzieciństwa z rodzicami
  przez kapłaństwo ze współbraćmi
  po męczeńską śmierć w obozie.
  Podeptany przez oprawcę
  tak po ludzku pohańbiony
  lecz po latach na ołtarze
  w glorii chwały wyniesiony.
  Jesteś w niebie by być wzorem
  jak żyć co dzień w zgodzie z Bogiem,
  a po śmierci spotkać Pana
  który czeka na swe dzieci.
  Bernard Uszok

  Modlitwa do bł. Stanisława Kubisty
  Głodni miłości i zrozumienia,
  Zniewoleni wolnością słowa,
  Tolerancyjnie nie tolerowani,
  Zamknięci w obozach własnych sumień,
  Otoczeni drutami praw ludzkich - choć tak nieludzkich
  Prosimy o odwagę bycia sobą,
  gdy świat chce nas zmieniać,
  Prosimy o wytrwałość dążenia do Boga,
  gdy teraźniejszość rzuca kłody.
  Użycz swej nadziei, błogosławiony Stanisławie,
  że ten chaos ma sens
  i siły, by podnieść Krzyż Chrystusowy,
  który zdeptali.

  Modlitwa wstawiennicza o zdrowie do Błogosławionego o. Stanisława Kubisty
  „Cichy Ojcze” męczenniku za wiarę. Nie możemy Cię czcić w Twoich relikwiach.
  Twoje ciało okaleczone i sponiewierane zostało spalone w piecu krematoryjnym.
  Pozostawiłeś nam przykład życia, pamięć współbraci i piękne kapłaństwo.
  Powierzamy Ci chorych szczególnie naszego brata/siostrę..............................................
  Twoje zawołanie głosi „ NIECH SIĘ DZIEJE WOLA BOŻA”
  Pomóż nam zawierzyć i modlić się tymi słowami.
  Niech się dzieje wola Boża- niech Bóg uzdrowi
  Niech się dzieje wola Boża- niech Bóg przyniesie ulgę w cierpieniu
  Niech się dzieje wola Boża- niech Bóg miłosierny ześle nam lekką i godną śmierć.
  Św. Paweł od Krzyża pisze:
  "Cokolwiek by się nam przytrafiało, nie powinno nas to niepokoić.
  Powiedzmy spokojnie i cicho:”niech się dzieje wola Boża”
  - zostawmy wszystko Bogu - niech Pan będzie błogosławiony na wieki - czego On pragnie, ja pragnę teraz i na wieki."

  Błogosławiony o. Stanisławie Kubisto nasz pośredniku i orędowniku uproś nam łaski, o które prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Jan Żernik

  Modlitwa do błogosławionego Stanisława Kubisty
  Boże, Prawdo odwieczna – wierzymy w Ciebie.
  Boże, Mocy nasza i zbawienie nasze – ufamy Tobie.
  Boże, Dobroci nieskończona – z całego serca Miłujemy Ciebie.
  Tyś Słowo Swe posłał dla Zbawienia świata – spraw abyśmy wszyscy
  Jedno w Nim byli.
  Napełnij nas Duchem Syna Twego – abyśmy sławili Imię Twoje.
  Amen.


  Błogosławiony Stanisławie Kubisto, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba. Udziel mi światła i rady w wątpliwościach, siły i męstwa w pokusach, kieruj moimi krokami i rozpalaj miłość do Boga i bliźniego. Racz mi wyjednać u Boga łaski i dary potrzebne w życiu, abym za Twoim przykładem wiernie Mu służył i osiągnął życie wieczne. Amen.
  Piotr S. VI b

  Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Stanisław aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za Jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwieństwo i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Kamil Kruczkowski VI b

  Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Stanisław aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za Jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili przeciwności i dążyli do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
  Arek Roj VI b

  Błogosławiony Stanisławie z Kostuchny, módl się za nas, za nasze rodziny i za naszych zmarłych. Amen.
  Krzysztof Gadawa VI c

  Błogosławiony Stanisławie Kubisto. Chcemy iść przez życie Twoimi śladami, kierować się mottem Twojego życia: „Niech się dzieje wola Boża”. Amen.
  Justyna Soja VI c

  Błogosławiony Stanisławie z Kostuchny. Módl się za wszystkich ludzi na tym świecie. Spraw, aby wszyscy żyli w zgodzie i miłości. Miej wszystkich ludzi w swojej opiece i wspieraj ich swoją miłością. Amen.
  Jakub Koter VI c

  Błogosławiony Stanisławie Kubisto. Proszę Cię całym sercem, abyś dodawał mi odwagi bycia samym sobą. Pomóż mi nie grzeszyć przeciw Duchowi Świętemu. Proszę Cię o wytrwałość dążenia do Boga. Amen.
  Dawid Bareja VI c

  Módlmy się za Błogosławionego Stanisława Kubisty, aby dobrze mu było w niebie i aby wszyscy go znali i kochali. Amen.
  Ania Piecha VI c
  Magdalena Niesłony VI c

  Módlmy się za Błogosławionego Stanisława Kubisty, aby mu było dobrze w niebie i aby odpoczywał w pokoju wiecznym. Amen.
  Aleksandra Prucnal VI c

  Błogosławiony Stanisławie z Kostuchny. Proszę Cię o miłość w rodzinie i dobroć społeczną, aby każdy mój dzień stał się moim najlepszym dniem w życiu. Chcemy iść przez życie Twoimi krokami i naśladować Twoje czyny. Proszę o wytrwałość w dalszej drodze dążenia do Boga. Amen.
  Kasia Danioł VI c

  Módl się za nami błogosławiony Stanisławie Kubisto, aby Bóg utrzymywał nas w swojej opiece. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  Monika Majchrzak VI

  Wszechmogący, wieczny Boże. Spraw, aby błogosławiony Stanisław Kubista stał się wzorem do naśladowania dla wszystkich chrześcijan. Przez Chrystusa, Pan naszego. Amen.
  Anita Wiśniewska VI b

  Błogosławiony Stanisławie z Kostuchny, módl się za nas i za nasze rodziny. Amen.
  Adrian Trojan

  Błogosławiony Stanisławie, który aż do śmierci walczyłeś w obronie wiary. Do Ciebie ślę wszystkie moje prośby i modlitwy, abyśmy byli wierni Bogu tak jak Ty sam. Amen.
  Monika Wachowiak VI b

  Błogosławiony Stanisławie Kubisto – kapłanie z Kostuchny. Całe życie walczyłeś w obronie wiary. Proszę Cię, pomóż mi cierpliwie znosić przeciwności, naucz mnie kochać ludzi i służyć im tak jak Ty im służyłeś. Ufam, że wszystkich mieszkańców naszego miasta będziesz miał w swojej opiece i będziesz się wstawiał za nami u Boga. Amen.
  Kamil VI b

  Wszechmogący, wieczny Boże. Z Twoją pomocą Błogosławiony Stanisław aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za Jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności. Amen.
  Michał Zganiacz VI

  Błogosławiony Stanisławie. Proszę Cię, abym zawsze docierała do swoich celów. Módl się, aby wszyscy, którzy jeszcze nie są w raju, dotarli do Pana Jezusa. Myślę, że moim powołaniem jest pomaganie innym, chorym. Chciałabym, tak jak Jan Paweł II pomagać ludziom. Amen.
  Patrycja VI  Powrót


  ul. Żeleńskiego 34, 40-750 Katowice
  Konto bankowe: ING B.Śl. SA VII O/Katowice nr 21-1050-1214-1000-0007-0038-8812
  tel. 32 202 81 23, e-mail: kostuchna@katowicka.pl