Strona główna

Parafia Trójcy Przenajświętszej
w Katowicach Kostuchnie


 

Nasz Kościół
 • Galeria
 • Błogosławiony
  z Kostuchny
  Ludzie
  Grupy Apostolskie
  Duszpasterstwo
 • Intencje mszalne
 • Ogłoszenia
 • Aktualności
  Zaproszenia
  Kącik Pielgrzyma
  Album
  Powstańcy
  z Kostuchny
  Złote myśli
  Kącik poezji
  Festiwal

  KRZYŻ I SŁOŃCE


  Dramat misyjny "KRZYŻ I SŁOŃCE" – sztuka teatralna w 5 aktach.
  To historia Inków w Peru napisana przez o. S. Kubistę w 1933r., którą odgrywano przed 1940 r. w wielu miejscowościach, a po wojnie także w seminariach.


  KRZYŻ I SŁOŃCE – cytaty


  Upada kult słońca – zwycięża krzyż.


  Prawda – jest słońce światłem świata,
  krzewicielem życia,
  Lecz nie jest boskiem, tylko narzędziem jest Boga...


  ... dziećmi jesteśmy Słońca –
  nie tego jednak słońca, co na niebie stoi,
  Lecz dziećmi wiecznego Słońca,
  co nas z miłości z niczego stworzyło


  ... Światło zawsze ostatnie odnosi zwycięstwo,
  A dzień wieczysty bywa końcem wszystkich nocy...


  ... Po szczęścia ziemskiego chadzałem wyżynach,
  Jednakże pokój i szczęście znalazłem klęcząc w samotności...
  Godzino łaski, godzino światłości!...


  ... czyż twem sumieniem nic nigdy nie targnie?
  Och, ten przeklęty głód złota,
  Iluż on ludzi zamienia w demonów!...


  ... Wiara – mój Ojcze, to jest właśnie światło,
  Port wśród nawałnic, droga do spokoju,
  To tajemnicza brama, która wiedzie
  Do szczęścia nas – na ziemi oraz w niebie...
  ... Jest taka mocna, Ojcze, ach! mocniejsza,
  Nieskończenie mocniejsza! Tak jest mocna,
  że dzięki niej ludzie przez lat całe setki,
  Bez skargi niesłychane znosili męczarnie.
  ... Tak mocna, że przez lat tysiące ludzkie serca –
  - Przez nią wielkie – dla niej poświęcały wszystko!


  ... Niczem jest ludzka mądrość, małą wielkość ziemi,
  Męska się duma w prochu ziemi tarza,
  A zaś jedynie wielkie i potężne
  Są tam – dziecięca miłość i pokora –
  Wiara dziecięca jedynie jest mądra...


  ...Serca młodego szlachetność –
  Świadczy o szlachetności jego wychowawcy


  ...Jedynie prawdy siłą wszelką przemoc zwalczy –
  I zwycięsko swoje wywiesi sztandary...


  ...Zabić kapłana?- Znak jego powalić?
  Złą radę o panie, twa mądrość ci dała...
  Ostygną ręce, które dźwigały znak z nieba,
  A tysiąc innych podobnych podźwignie go w górę...


  ...Bo gdy za rok dzień ten nam znów zaświta,
  Nad tym kamieniem nowy znak zawiśnie,
  Nowa odprawi się Ofiara...


  ...I wiesz co mówił, że tylko modlitwa,
  Dusze prowadzi do pojęcia wiary,
  A na tron serca wznosi ją cierpienie?...


  ... Krzyż, co go nam Zbawca przysłał, dobry jest i wierny,
  Gdyż On Krzyż w swojem własnem nosi sercu...


  ... Witaj nam Krzyżu! Zbawienie i życie!
  Niechaj światłością będzie wasza wiara,
  Niechaj światłością będą wasze czyny,
  I światłością niech będzie wasz udział w wieczności!...


  ...I tak, – Krzyż nad ludźmi weźmie panowanie!
  Krzyż wygram przeciw Krzyżowi
  I Krzyżem Krzyż zwyciężę!...


  ...Miejcie krzyż na sztandarze jako godło wasze,
  Gdyż nasz król znak ten wielce sobie ceni...


  ...Toć mnie uczono, że Krzyż panem świata,
  Co nie jest Krzyża – ulegnie zagładzie...


  ...Tobie oddaję się, Chryste!
  Napraw, co ludzka złość nam wyrządziła!


  Powrót


  ul. Żeleńskiego 34, 40-750 Katowice
  Konto bankowe: ING B.Śl. SA VII O/Katowice nr 21-1050-1214-1000-0007-0038-8812
  tel. 32 202 81 23, e-mail: kostuchna@katowicka.pl