Strona główna

Parafia Trójcy Przenajświętszej
w Katowicach Kostuchnie


 


Nasz Kościół
 • Galeria
 • Błogosławiony
  z Kostuchny
  Ludzie
  Grupy Apostolskie
  Duszpasterstwo
 • Intencje mszalne
 • Ogłoszenia
 • Aktualności
  Zaproszenia
  Kącik Pielgrzyma
  Album
  Powstańcy
  z Kostuchny
  Złote myśli
  Kącik poezji
  Festiwal

  ZŁOTE MYŚLI
  Miłość


  Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego,
  z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich.
  Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.
  Dwa przykazania miłości (Mt 22,37.9)

  I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętnośc moją,
  a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał,
  nic bym nie zyskał...
  Pierwszy List do Koryntian 13,3

  Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wzajem wspierają.
  Rainer Maria Rithe

  Miłość daje, ale niczego nie żąda.
  Lew Tołstoj

  Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, lecz obustronnym zobowiązaniem.
  Antoine de Saint-Exupéry

  Choć miłość jest jak pszczoła która żądli, to przecież jakże wiele daje ona miodu.
  Arystoteles

  Bóg oparł swe dzieło na jednym tylko filarze: miłości.
  Carmen Sylva

  Bóg wysłuchuje tych, którzy błagają o łaskę zapomnienia dla nienawiści,
  lecz głuchy jest na głos tych, którzy chcą uciec przed miłością.
  Paulo Coelho

  Tylko miłość potrafi zatrzymać czas.
  Marcel Proust

  Phil Bosmans:

  Szczęścia nie można kupić.
  Miłości doznaje się bezpłatnie.
  Bardziej niż pieniędzy potrzebujemy miłości,
  bo dzięki niej można być szczęśliwym.

  Bardziej od pieniędzy, potrzebujesz miłości.
  Miłość to siła nabywcza szczęścia.

  Przyjaźń i miłość rozkwitają tam,
  gdzie ludzie zatracają swoją hardość,
  łagodnieją w swoich osądach,
  stają się delikatniejsi w słowach
  i w obcowaniu z innymi.

  Serce może żyć tylko dobrem i miłością.
  Bez nich zanika.

  Ludzie potrzebują ciepła i wielkiej miłości,
  żeby być ludźmi.

  Cienka miłość widzi wszędzie grube błędy.

  Miłość:
  Dawać ciepło, nie raniąc nikogo.
  Być ogniem, nie spalając nikogo.

  W ekonomii miłości musisz dać więcej niż posiadasz.
  Musisz dać siebie samego.

  Gram miłości ma większą wartość niż tona luksusu.

  Tam gdzie w miłości ludzie stają się
  znowu ludźmi,
  otwiera się niebo na ziemi.

  Niewierność i niedostatek miłości
  robi z wielu ludzi ofiary.

  Prawdziwa miłość nie dzieli.

  Woda jest życiem.
  Miłość jest żywą wodą, która użyźnia wszystkie pustynie.

  Prawdziwą miłość odczuwasz dopiero wtedy, gdy współczujesz innym,
  gdy oni cierpią.

  Miłości nie można odmierzyć nawet na złotej wadze,
  nie można obliczyć, ile powinno się jej ofiarować
  i jak dalece ja okazywać.

  Kochać i tracić,
  pragnąć i żałować;
  Padać boleśnie
  i znów się podnosić;
  Krzyczeć tęsknocie "precz"
  i błagać "prowadź" -
  Oto jest życie:
  nic, a jakże dosyć...
  Leopold Staff

  Myśleć to co prawdziwe,
  czuć to co piękne i kochać co dobre
  - w tym cel rozumnego życia.
  Platon

  Nie powinniśmy kochać ludzi na tyle, aby dla nich kochać ich występki,
  a nie powinniśmy nienawidzić występków na tyle, aby dla nich nienawidzić ludzi.
  św. Augustyn

  Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz, dlaczego.
  Lew Tołstoj

  Przyjaciel to ktoś, kto wie wszystko o tobie, a mimo to cię kocha.
  Thomas Fuller

  Wszelka mądrość i zrozumienie przychodzi do nas drogą miłości.
  R. Wagner

  Jeśli chcesz być kochany, kochaj sam.
  Seneka

  Bóg posługuje się miłością dwóch osób,
  aby powiedzieć im o całej swojej miłości.
  Philippe Carre

  Człowiek bez miłości jest zgubiony w świecie obcych i wrogów.
  Lew Tołstoj

  Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia,
  które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.
  Stefan Wyszyński

  Czyż nasza miłość mogłaby istnieć bez ofiary,
  bez rezygnacji z pragnienia posiadania wszystkiego?
  Ludwig van Beethoven

  Jedynie miłość nadaje sens życiu.
  Dlatego im bardziej zdolni będziemy do miłości i dawania siebie innym,
  tym bardziej sensowne będzie nasze życie.
  Hermann Hesse

  Jedynie miłość rozumie tajemnicę:
  innych obdarować i samemu przy tym stać się bogatym.
  Clemens von Brentano

  Jeżeli chcesz być kochany, kochaj sam.
  Seneka Młodszy

  Miarą miłości jest miłość bez miary.
  Św. Franciszek Salezy

  Miłość daje, ale niczego nie żąda.
  Lew Tołstoj

  Miłość jest pierwszą wśród nieśmiertelnych rzeczy.
  Dante Alighieri

  Miłość jest skrzydłem, które ten dał człowiekowi,
  aby ten mógł wzlecieć do Niego.
  Michał Anioł

  Miłość między cnotami jest tym,
  czym słońce między gwiazdami: nadaje im blasku i urody.
  Św. Franciszek Salezy

  Miłość nie potępia - miłość oczyszcza i dźwiga.
  Henryk Ibsen

  Miłość stworzyła wiele cudów,
  nienawiść ani jednego dobrego czynu.
  Aleksander Świętochowski

  Prawdziwa miłość przenika tajemnice i samotność kochanej osoby,
  pozwalając jej zachować swoje sekrety i pozostawia jej wewnętrzną wolność.
  Thomas Merton

  To nie doskonali, lecz niedoskonali potrzebują naszej miłości.
  Oscar Wilde

  "Polak miłujący Boga i Ojczyznę powstanie z każdego poniżenia,
  bo zwykł klękać tylko przed Bogiem."
  ks. Jerzy Popiełuszko; 30.01.1983r

  Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre - w tym cel rozumnego życia.
  Platon

  "Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie.
  Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca."
  [1Jn. 2, 15]

  Ojciec Pio:

  Kto zaczyna kochać, ten powinien być gotowy na przyjęcie cierpienia.

  Kochaj Pana Jezusa! Bardzo Go kochaj! I również dla miłości bardziej pokochaj wyrzeczenie. (GB, s. 61).

  Tak, kocham krzyż, tylko krzyż; kocham go dlatego, że widzę go na ramionach Jezusa Chrystusa.

  Jeśli cierpisz, zgadzając się z wolą Boga, to nie obrażasz Go, ale kochasz.

  Wstępujmy wspaniałomyślnie na Kalwarię z miłości ku Temu,
  który z miłości do nas złożył całkowicie siebie w ofierze,
  i bądźmy cierpliwi i pewni, że wejdziemy, na górę Tabor.

  Zawsze kochaj cierpienie, które oprócz tego, że jest dziełem Bożej mądrości -
  jeszcze lepiej ukazuje nam dzieło ]ego miłości.

  Matko moja! Pogłębiaj we mnie, obleczonym w nędzę, tę miłość do Boga, która płonęła w Twoim sercu.

  Jezu! Bardzo Cię kocham... Nie trzeba, abym Ci to powtarzał.
  Kocham Cię, Miłości moja! Tylko Ty jesteś moim jedynym uwielbieniem!...

  Przypuśćmy, że gdybyś popełniła wszystkie grzechy tego świata,
  to i tak Chrystus by ci powtórzył: zostało ci odpuszczonych wiele grzechów,
  ponieważ wiele umiłowałaś.

  Mój Jezu! Zbaw wszystkich ludzi! Składam siebie w ofierze za wszystkich.
  Umocnij mnie, weź to moje serce, napełnij je Twoją miłością,
  a później każ mi czynić to wszystko, co chcesz.

  Bóg nie chce, abyś namacalnie odczuwał cnotę wiary, nadziei i miłości, i nimi się ciągle radował;
  pragnie natomiast, abyś tylko od czasu do czasu je przeżywał.

  Szukaj, owszem, samotności, ale niech ci nie zabraknie miłości bliźniego.

  Brak miłości jest jak zranienie Bożej źrenicy oka.
  Czy jest coś wrażliwsze od źrenicy?
  Brak miłości jest jak grzech przeciw naturze.
  Miłość jest królową cnót. Jak perły złączone są nitką, tak cnoty połączone są miłością.
  Jeśli zerwie się nitka, to perły rozsypią się, tak też giną cnoty, jeśli słabnie miłość.

  Miłość jest miarą, według której Pan będzie sądził nas wszystkich.

  Pamiętaj, że osią doskonałości jest miłość.
  Kto żyje miłością, żyje w Bogu, ponieważ Bóg jest miłością, jak powiedział Apostoł.

  Trzeba zawsze mieć roztropność i miłość. Roztropność ma oczy, a miłość nogi.

  Mówię wam, abyście kochały wasze poniżenie.
  Umiłowanie własnego poniżenia, o moje córki, polega na tym,
  abyście były pokorne, spokojne, miłe,
  ufające w czasie ciemności i słabości.

  Pokora i miłość idą w parze. Pierwsza przynosi chwałę, a druga uświęca.

  Z miłością upokarzaj się zawsze przed Bogiem,
  ponieważ Bóg ubogaca swoimi darami i mówi do tego,
  kto zachowuje swe serce naprawdę pokorne.

  Kochaj i zachowuj w praktyce prostotę i pokorę,
  nie troszcz się o oceny wydawane przez świat,
  ponieważ gdyby ten świat nie miał niczego do powiedzenia przeciwko nam,
  nie bylibyśmy prawdziwymi sługami Boga.

  Miłość własna - córka pychy - jest złośliwsza od samej matki.

  Trzeba kochać, kochać, kochać i nic więcej.

  O dwie rzeczy powinniśmy ustawicznie błagać naszego najsłodszego Pana:
  aby rozwijała się w nas miłość i bojaźń Boża.

  Tylko miłość może nas obdarzyć darem opanowania tego, co wydaje się nam nie do opanowania.

  Im więcej będziesz mieć goryczy, tym więcej otrzymasz miłości.

  Jeden akt miłości do Boga, spełniony w czasie oschłości,
  ma większą wartość niż sto innych,
  uczynionych w czasie doznawanej słodyczy i pociechy duchowej.

  Pan Bóg nas kocha i to, że nas kocha,
  udowadnia faktem, iż nas toleruje w chwili obrażania Go.

  Kochaj Pana Jezusa, bardzo Go kochaj,
  ale z tego powodu jeszcze bardziej kochaj składanie siebie w ofierze.
  Miłość chce być gorzka.

  Miłość zapomina o wszystkim, wszystko przebacza, daje wszystko bez zastrzeżeń.

  Duch ludzki bez Bożego płomienia miłości zostaje sprowadzony do rzędu Zwierząt.
  Zupełnie inaczej natomiast przedstawia się cała sprawa z miłością.
  Miłość Boża unosi ducha ludzkiego tak wysoko, że dosięga on tronu Boga.
  Nigdy nie znuż się dziękowaniem za szczodrobliwość tak dobrego Ojca i proś Go,
  aby ciągle coraz bardziej rosła w twoim sercu święta miłość.

  Nie zamęczaj się tym, co rodzi zmartwienia, niepokoje i zgryzoty.
  Potrzeba tylko jednego: wznieść ducha i kochać Pana Boga.

  Nieszczęśliwymi są ci ludzie, którzy rzucają się w wir trosk światowych;
  im bardziej kochają świat,
  tym bardziej mnożą się ich namiętności
  i nie są zdolni do realizacji swoich planów.

  Pewnego dnia jeden z synów duchowych zapytał: "Ojcze, jak mogę wzmacniać swoją miłość?"
  Odpowiedziałem: "Spełniaj dokładnie swoje obowiązki i miej dobrą intencję, zachowując prawo Boskie.
  Jeżeli niezmiennie i wytrwale będziesz to robić, wówczas będziesz wzrastał w miłości".

  Upokarzaj się z miłością przed Bogiem i przed ludźmi, ponieważ Bóg mówi do tych, którzy są małymi.

  Matka Teresa z Kalkuty o miłości:

  Moim największym wyróżnieniem jest kochać Jezusa.
  On jest dla mnie wszystkim, On jest moim życiem, moją miłością, moją nagrodą.

  Nareszcie świat zrozumiał, że dzieła miłości mają wielki wkład na rzecz pokoju.
  (po otrzymaniu Nagrody Nobla)

  Nie Czynię nic nadzwyczajnego: Kocham, ponieważ Bóg mnie kocha.

  On daje mi siłę. Kocham Go w ubogich i kocham ubogich w Nim.

  Bóg stworzył wszystkich ludzi z miłości i nie przestaje ich kochać.
  Powinniśmy kochać Boga i siebie nawzajem tak, jak Bóg nas ukochał.

  Miłość zaczyna się w domu, w rodzinie.
  W naszych rodzinach jest wielu samotnych ludzi.

  Rzecz nie w wielkości czynu, ale w wielkości miłości, jaką w najdrobniejszy czyn wkładamy.
  Nie ma wielkich ludzi, a tylko mali ludzie z wielką miłością.

  Bez miłości człowieka, bez zrozumienia jego wysokiej godności i posłannictwa,
  nie ma mowy o dobrym rządzeniu ludźmi w narodzie czy państwie.
  Stefan Wyszyński

  Gdzie miłość wzajemna i dobroć tam znajdziesz Boga żywego.

  Zebrała: Halina Wróbel


  Powrót


  ul. Żeleńskiego 34, 40-750 Katowice
  Konto bankowe: ING B.Śl. SA VII O/Katowice nr 21-1050-1214-1000-0007-0038-8812
  tel. 32 202 81 23, e-mail: kostna@katowice.opoka.org.pl