Strona główna

Parafia Trójcy Przenajświętszej
w Katowicach Kostuchnie


 

Nasz Kościół
 • Galeria
 • Błogosławiony
  z Kostuchny
  Ludzie
  Grupy Apostolskie
  Duszpasterstwo
 • Intencje mszalne
 • Ogłoszenia
 • Aktualności
  Zaproszenia
  Kącik Pielgrzyma
  Album
  Powstańcy
  z Kostuchny
  Złote myśli
  Kącik poezji
  Festiwal

  Koło Terenowe Związku Górnośląskiego w Kostuchnie


  Rok 1989 w dziejach najnowszej historii Polski był przełomowy. W wyniku demokratycznych zmian zaistniały warunki do wolnego i nieskrępowanego organizowania się społeczeństwa. Jako jedno z pierwszych niezależnych Stowarzyszeń powstaje Związek Górnośląski.
  Spośród wielu cech charakteryzujących nowopowstałe Stowarzyszenie jest otwartość na wszystkie osoby identyfikujące się z wartościami, które cechują Górny Śląsk. Jednostkami organizacyjnymi Związku są Koła Terenowe.

  Z końcem 1989 roku w Kostuchnie zawiązuje się grupa inicjatywna, której celem jest utworzenie Koła Terenowego Związku Górnośląskiego w Kostuchnie. Grupę tą stanowili: Jan Chlebek, ks. prob. Jerzy Goppek, Eugeniusz Nikodem, Robert Ochojski, Edward Opielka, Antoni Otka.
  Tymczasowym przewodniczącym Koła zostaje Edward Opielka. Podczas Walnego Zebrania w dniu 25 kwietnia 1990 roku, w którym uczestniczyło 47 członków dokonano wyboru statutowych władz Koła. Powstałe Koło było jednym z pierwszych, które powstało w terenie.


  Członkowie Koła od samego początku angażują się w działalność na rzecz dzielnicy. Stają na czele wielu Społecznych Komitetów między innymi ds. telefonizacji, kanalizacji czy gazyfikacji Kostuchny. Przewodniczącymi tych komitetów byli Bernard Uszok, Eugeniusz Kudala, Norbert Bywalec. Do pierwszych wyborów samorządowych w 1990 roku Koło zgłasza i udziela poparcia swojemu członkowi Piotrowi Uszokowi. Zostaje on wybrany na radnego miasta Katowice z Kostuchny. Fakt ten był wydarzeniem, gdyż dzielnica od wielu lat nie posiadała swojego przedstawiciela w Radzie Miasta. Aktualnie Piotr Uszok jest trzecią kadencję Prezydentem Katowic.

  Jesienią 1990 roku Koło zorganizowało pierwsze spotkanie z emerytowanymi nauczycielami. Członkowie Koła chcieli w ten sposób podziękować nauczycielom za trud wychowania. Spotkanie to rozwinęło się i jest stale organizowane co roku w dniu 6 stycznia jako spotkanie opłatkowe.

  Oprócz tego spotkania członkowie i sympatycy Koła spotykają się w ciągu roku na różnego rodzaju imprezach, wspólnych wycieczkach i zabawach.

  Czynnikiem, który przyczynił się do integracji członków Koła, była wspólna praca przy budowie nowego kościoła i ogrodzeniu cmentarza.

  Od samego początku Koło Terenowe Związku Górnośląskiego utrzymuje stały kontakt z miejscowymi szkołami, organizując dla dzieci i młodzieży różnego rodzaju konkursy na temat historii Katowic, powstań śląskich, Ojca Świętego Jana Pawła II, oraz uczestnicząc w uroczystościach szkolnych.


  W 10. rocznicę powstania Koła Terenowego Związku Górnośląskiego w niedzielę 30 kwietnia 2000 roku, członkowie Koła cieszyli się z faktu ufundowania sztandaru i jego poświęcenia.
  Z inspiracji pana Mieczysława Zwolińskiego, członkowie Koła doprowadzili do rekonstrukcji pomnika „ Powstańców Śląskich – mieszkańców Kostuchny”. Pomnik stanął na skwerze błogosławionego Stanisława Kubisty. Został on odsłonięty i poświęcony w niedzielę 17 listopada 2002 roku w 80. rocznicę powrotu części Górnego Śląska do Polski. Poświęcenia pomnika dokonał ks.bp Gerard Bernacki.

  Obecnie Koło Terenowe Związku Górnośląskiego w Kostuchnie liczy 43 członków i grupę sympatyków.

  Aktualnie Zarząd Koła tworzą:
  Bernard Uszok – przewodniczący
  Stanisław Szweda – z-ca przewodniczącego
  Halina Wróbel – skarbnik
  Norbert Bywalec, Stanisław Grzesica, Eugeniusz Kudala – członkowie


  Zarząd zaprasza wszystkich mieszkańców Kostuchny, którym bliskie są sprawy dzielnicy do współpracy.
  Spotkania Koła dzięki przychylności ks. proboszcza Stanisława Resia odbywają się w Domu Katechetycznym.

  Szczęść Boże
  Przewodniczący Koła
  inż. Bernard Uszok


  Grupy Apostolskie  ul. Żeleńskiego 34, 40-750 Katowice
  Konto bankowe: ING B.Śl. SA VII O/Katowice nr 21-1050-1214-1000-0007-0038-8812
  tel. 32 202 81 23, e-mail: kostna@katowice.opoka.org.pl