Strona główna

Parafia Trójcy Przenajświętszej
w Katowicach Kostuchnie


 

Nasz Kościół
 • Galeria
 • Błogosławiony
  z Kostuchny
  Ludzie
  Grupy Apostolskie
  Duszpasterstwo
 • Intencje mszalne
 • Ogłoszenia
 • Aktualności
  Zaproszenia
  Kącik Pielgrzyma
  Album
  Powstańcy
  z Kostuchny
  Złote myśli
  Kącik poezji
  Festiwal

  PARAFIALNY ZESPÓŁ CHARYTATYWNY  został powołany w latach 70. przez ówczesnego proboszcza parafii – ks. Jana Brzozonia.


  Członkami zespołu są :

  Czerwień Irena – przewodnicząca
  Słomka Cecylia – zastępca
  Kryut Gertruda – sekretarz
  Czerwionka Celina – skarbnik
  Arendarczyk Emilia
  Cieszewski Kamil
  Haśnik Genowefa
  Jasik Helena
  Jędrysik Karolina
  Kloc Gabriela
  Kruczkowska Kazimiera
  Połap Maria
  Rojek Małgorzata
  Sroka Irena
  Staszczyk Teresa
  Tomala Barbara
  Tomaszczyk Anna
  Zaremba Helena


  Opiekunem zespołu jest ks. proboszcz Stanisław.

  Charytatywny znaczy bezinteresownie pomagający biednym i potrzebującym pomocy.


  Staramy się nieść pomoc osobom potrzebującym wsparcia duchowego, a niejednokrotnie rzeczowego, mianowicie:


  • Chorych, starszych parafian odwiedzamy w ich domach, by nie czuli się osamotnieni w cierpieniu. Natomiast w pierwszą sobotę czerwca organizujemy „Dzień Chorych”, który rozpoczyna się mszą św. z udzieleniem sakramentu chorych, a kończy agapą przy wspólnym stole w salkach katechetycznych.

  • Dla parafian samotnych spotkania przy wigilijnym stole stały się już tradycją. Gromadzą one ponad 100 osób – najpierw na Mszy św., a potem na dzieleniu się opłatkiem i posiłku.

  • Dla dzieci służymy w każdą sobotę w parafialnej świetlicy, gdzie w godzinach 10.00 do 13.00 przebywa ok. 50 dzieci.

  • Organizujemy letnie kolonie charytatywne dla 50 dzieci naszej parafii.

  • Pomagamy w dożywianiu 10 dzieci w szkole.

  Działalność i apostolstwo:


  • przeprowadzenie zbiórki pieniężnej na rzecz kataklizmu trzęsienia ziemi w Azji

  • spotkanie kolędowo - opłatkowe

  • Msza św. w domu chorego

  • zorganizowanie wigilii dla osób samotnych i starszych

  Wszystkie poczynania zespołu potrzebują wsparcia materialnego. Środki na te cele pochodzą:


  • Z akcji charytatywnych przeprowadzanych przed kościołem.

  • Z ofiar I piątkowych na rodziny wielodzietne.

  • Ze sprzedaży świec w ramach „wigilijnego dnia pomocy dzieciom”

  • Oraz z wielu indywidualnych darów złożonych przez ludzi dobrego serca, których pomoc jest nieoceniona. Wszystkim, którym nie jest obojętny los drugiego człowiek składamy serdeczne „Bóg Zapłać” za okazane serce.


  Przewodnicząca:

  Irena Czerwień


  Grupy Apostolskie


  ul. Żeleńskiego 34, 40-750 Katowice
  Konto bankowe: ING B.Śl. SA VII O/Katowice nr 21-1050-1214-1000-0007-0038-8812
  tel. 32 202 81 23, e-mail: kostna@katowice.opoka.org.pl