Strona główna

Parafia Trójcy Przenajświętszej
w Katowicach Kostuchnie


 

Nasz Kościół
 • Galeria
 • Błogosławiony
  z Kostuchny
  Ludzie
  Grupy Apostolskie
  Duszpasterstwo
 • Intencje mszalne
 • Ogłoszenia
 • Aktualności
  Zaproszenia
  Kącik Pielgrzyma
  Album
  Powstańcy
  z Kostuchny
  Złote myśli
  Kącik poezji
  Festiwal

  FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH
  przy parafii Trójcy Przenajświętszej


  Opiekun - Ks. Proboszcz Stanisław

  • Przełożona - Małgorzata KUZIA

  • Zastępca - Lucjan GRZESICA

  • Sekretarz - Stanisława KOŁODZIEJCZYK

  • Skarbnik - Delfina KUKUCZKA

  • Mistrz Formacji - Klara GOLENIA

  • Członek Rady do spraw gospodarczych - Zofia BOROWSKA

  SPOTKANIA:

  • w każdy wtorek godz.7.30 Godzinki do św. Franciszka z Asyżu

  • w okresie Wielkiego Postu w każdy wtorek o godz. 7.30 - Droga Krzyżowa

  • od dnia 25.IX. do 3.X. Nowenna do św. Franciszka z Asyżu

  • od dnia 16.XII. do 24.XII. Nowenna do Dzieciątka Jezus

  • dwa razy w roku w naszej parafii odbywają się spotkania Regionu Katowickiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

  • w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.00 prowadzimy adorację Najświętszego Sakramentu

  • raz w roku organizujemy spotkania z innymi Wspólnotami F.Z.Ś.

  • organizujemy pielgrzymki do świątyń Franciszkańskich

  • organizujemy pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych

  • organizujemy pielgrzymki do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

  • organizujemy wyjazdy na inscenizacje sztuki religijnej do Teatru w Cieszynie.

  Franciszkański Zakon Świeckich posiada relikwiarz z relikwiami św. Franciszka z Asyżu oraz sztandar.

  W okresie Wielkiego Jubileuszu nasza Wspólnota ufundowała figurę św. Franciszka jako wotum wdzięczności.

  W okresie Adwentu i Wielkiego Postu odwiedzamy chorych i osłabionych wiekiem członków naszej Wspólnoty, ofiarując im paczki.

  Wspólnota prenumeruje kwartalnik "Pokój i Dobro" w ilości 50 szt.

  W sposób aktywny włączamy się w życie duszpasterskie parafii, członkowie Wspólnoty sprzątają Dom Katechetyczny, dbają o czystość i wystrój miejsca swoich spotkań.

  Na placu kościelnym znajduje się gablotka, w której zamieszczamy aktualności z życia naszej Wspólnoty.


  M Y Ś L I:

  Błogosławiony sługa, który nie uważa się za lepszego, gdy go ludzie chwalą i wywyższają niż wówczas, gdy go uważają za słabszego, prostego, i godnego pogardy, ponieważ człowiek jest tym tylko, czym jest w oczach Boga i niczym więcej.

  Błogosławiony sługa, który tak kochałby swego brata chorego, który nie może mu oddać przysługi, jak kocha zdrowego, który może mu pomóc.

  Gdzie jest miłość i mądrość, tam nie ma ani bojaźni ani niewiedzy.

  Błogosławiony sługa, który tajemnice Pańskie zachowuje w swoim sercu.

  Człowiek, który posiada pokorę, zdobywa przez pokorę łaskę u Boga, a spokój doskonały u bliźnich.


  Uroczysta Eucharystia Jubileusz 60-lecia FZŚ w parafii
  22 listopad 2007
  Agapa


  O. Tobiasz OFM Spotkanie na farskich ogrodach


  Spotkanie wspólnotowe Dziecko wspomagane przez naszą wspólnotę Spotkanie wspólnotowe

  Uroczystość św. Franciszka
  4 październik 2008


  Wizytacja pastersko-braterska
  11 luty 2009


  O. Gracjan OFM  Jeśli czujesz powołanie do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
  i pragniesz żyć zgodnie z radami ewangelicznymi na wzór
  św. Franciszka z Asyżu

  ZAPRASZAMY !!!


  Grupy Apostolskie


  ul. Żeleńskiego 34, 40-750 Katowice
  Konto bankowe: ING B.Śl. SA VII O/Katowice nr 21-1050-1214-1000-0007-0038-8812
  tel. 32 202 81 23, e-mail: kostna@katowice.opoka.org.pl