Strona główna

Parafia Trójcy Przenajświętszej
w Katowicach Kostuchnie


 

Nasz Kościół
 • Galeria
 • Błogosławiony
  z Kostuchny
  Ludzie
  Grupy Apostolskie
  Duszpasterstwo
 • Intencje mszalne
 • Ogłoszenia
 • Aktualności
  Zaproszenia
  Kącik Pielgrzyma
  Album
  Powstańcy
  z Kostuchny
  Złote myśli
  Kącik poezji
  Festiwal

  WIECZERNIK MODLITWY ZA KAPŁANÓW


  „Wieczernik tworzą siedmioosobowe grupy, które powstają w parafiach, aby objąć modlitwą kapłanów w nich pracujących w taki sposób, że każdego dnia w ich intencji modli się inna, wyznaczona osoba. Podjęcie zobowiązania modlitwy za swoich duszpasterzy następuje w formie wypełnienia indywidualnych deklaracji przez 7 osób i zatwierdzenie ich podpisem kapłana odpowiedzialnego za Wieczernik”[ fragment statutu ].


  Opiekun duchowy : Ks. Proboszcz Stanisław

  Odpowiedzialna : Urszula Skrzypiec.  Wspólnota modlitewna Wieczernika w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Katowicach – Kostuchnie powstała w Wielkim Poście 2003 roku, zainspirowana artykułem zamieszczonym w dwumiesięczniku „Głos O. Pio”. Uroczyste przyjęcie do wspólnoty 14 osób, tworzących dwie siedmioosobowe grupy modlitewne, odbyło się 2 czerwca 2003r. podczas pierwszego spotkania formacyjnego, prowadzonego przez opiekuna duchowego. Każda z osób przynależących do siedmioosobowej grupy złożyła na ręce Księdza Opiekuna deklarację, w której wpisała wybrany przez siebie dzień tygodnia oraz na jak długo podejmuje zobowiązanie [ minimum 1 rok ].


  ZOBOWIĄZANIA

  • W wybranym dniu:

   • modlitwa za duszpasterzy – około 15 minut, w miarę możliwości przed Najświętszym Sakramentem

   • udział we Mszy św. i przyjęcie Komunii św. w intencji kapłanów

   • podejmowanie w intencji kapłanów wyrzeczeń i postów

  • Włączenie do codziennej modlitwy – modlitwy za kapłanów, zamieszczonej w deklaracji.

  • Udział w formacji prowadzonej przez opiekuna Wieczernika.

  Pierwsze wspólnoty Wieczernika Modlitwy za Kapłanów powstały w Archidiecezji Łódzkiej i zyskały aprobatę Arcybiskupa Władysława Ziółka [ pismem z dnia 23 czerwca 2001r. ].Ojciec Święty Jan Paweł II udzielił Apostolskiego Błogosławieństwa Wspólnotom Wieczernika
  7 października 2001 r.

  Opracowała: Urszula Skrzypiec
  Grupy Apostolskie


  ul. Żeleńskiego 34, 40-750 Katowice
  Konto bankowe: ING B.Śl. SA VII O/Katowice nr 21-1050-1214-1000-0007-0038-8812
  tel. 32 202 81 23, e-mail: kostna@katowice.opoka.org.pl