Strona główna

Parafia Trójcy Przenajświętszej
w Katowicach Kostuchnie 

Nasz Kościół
 • Galeria
 • Błogosławiony
  z Kostuchny
  Ludzie
  Grupy Apostolskie
  Duszpasterstwo
 • Intencje mszalne
 • Ogłoszenia
 • Aktualności
  Zaproszenia
  Kącik Pielgrzyma
  Album
  Powstańcy
  z Kostuchny
  Złote myśli
  Kącik poezji
  Festiwal

  BRACTWO SZKAPLERZA ŚWIĘTEGO
  Historia Szkaplerza Świętego

  W czasach Starego Testamentu prorok Eliasz na górze Karmel bronił wiary w jednego Boga. W XII wieku po Chrystusie na górze osiedli pustelnicy, którzy dali początek zakonowi pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

  Stolica Apostolska przyjęła z radością nową rodzinę zakonną, upatrując w niej skuteczną pomoc w ożywieniu życia chrześcijańskiego przez życie, modlitwy i umartwienia braci.

  Szkaplerz z rąk Najświętszej Dziewicy otrzymał św. Szymon Stock – mąż wielkiej modlitwy i świątobliwości. W nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku, podczas modlitwy, ujrzał Maryję w otoczeniu aniołów podającą mu Szkaplerz i usłyszał słowa: „Przyjmij, najmilszy synu, Szkaplerz twego zakonu, jako znak Mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich Karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania.”

  Św. Szymon Stock, jako przełożony zakonu, polecił całej rodzinie zakonnej modlić się o rozszerzenie w świecie nabożeństwa szkaplerznego.

  Stolica Apostolska uznała Szkaplerz jako sacramentale, tzn. znak, który noszącego usposabia do przyjęcia łaski oraz pogłębienia życia łaski w sobie. Swą władzą apostolską Kościół potwierdził przywileje Szkaplerza, moc jego opierając na modlitwach całego Kościoła, zaś Nabożeństwo szkaplerza uznał, obok Różańca św., za podstawowe Nabożeństwo Maryjne.

  Do Polski kult Matki Bożej Szkaplerznej przynieśli Karmelici pod konie XIV w.

  W roku 1606 królewicz Władysław IV ze szlachtą dworu przyjął Szkaplerz św. i od tego czasu bractwo Szkaplerza rozszerzyło się szybko w naszym kraju.

  W naszej parafii Bractwo Szkaplerzne powstało 6 kwietnia 2006 roku, jako owoc pielgrzymki uczennic klas VI do Zakonu Sióstr Karmelitanek w Tarnowie.


  Członkowie Bractwa Szkaplerznego

  Do końca 2007 roku Szkaplerz przyjęło 280 osób: dorosłych, młodzieży i dzieci.


  Duchowy opiekun bractwa

  Ks. Proboszcz Stanisław


  Przywileje Szkaplerza Karmelitańskiego

  • Kto umrze odziany Szkaplerzem Świętym, nie zostanie potępiony.

  • Noszący(a) Szkaplerz, jako czciciel(ka) Matki Bożej zapewnia sobie Jej opiekę co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w godzinie śmierci.

  • Każdy(a), kto pobożnie nosi Szkaplerz i zachowuje czystość według stanu, zostanie wybawiony(a) z czyśćca w pierwszą sobotę po swojej śmierci.

  • Ci, którzy należą do Bractwa Szkaplerznego, są duchowo złączeni z Zakonem Karmelitańskim i mają udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci, a więc we wszystkich Mszach Św.,Komuniach Św., umartwieniach, modlitwach, postach itp.

  Obowiązki należących do Bractwa Szkaplerznego

  • Przyjąć Szkaplerz karmelitański z rąk kapłana.

  • Wpisać się do księgi Bractwa Szkaplerznego.

  • W dzień i w nocy nosić na sobie Szkaplerz – względnie medalik szkaplerzny.

  • Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia do Bractwa (zazwyczaj "Pod Twoja obronę").

  • Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć.

  Grupy Apostolskie


  ul. Żeleńskiego 34, 40-750 Katowice
  Konto bankowe: ING B.Śl. SA VII O/Katowice nr 21-1050-1214-1000-0007-0038-8812
  tel. 32 202 81 23, e-mail: kostna@katowice.opoka.org.pl