Strona główna

Parafia Trójcy Przenajświętszej
w Katowicach Kostuchnie


 

Nasz Kościół
 • Galeria
 • Błogosławiony
  z Kostuchny
  Ludzie
  Grupy Apostolskie
  Duszpasterstwo
 • Intencje mszalne
 • Ogłoszenia
 • Aktualności
  Zaproszenia
  Kącik Pielgrzyma
  Album
  Powstańcy
  z Kostuchny
  Złote myśli
  Kącik poezji
  Festiwal

  ŻYWY RÓŻANIEC

  Intencje modlitewne Żywego Różańca na rok 2020: doc

  Różaniec ...
  skarb który trzeba odkryć !!!


  Rok 2003 zastał ogłoszony przez Ojca Świętego Jana Pawła II rokiem Różańca Świętego. Pamiętajmy o tym, aby ta zachęta Namiestnika Chrystusowego pobudziła nas również do rozpowszechniania Orędzia Fatimskiego i zachęciła wszystkich, by odpowiedzieli na apel Matki Bożej z Fatimy: „ODMAWIAJCIE CODZIENNIE RÓŻANIEC”

  16 października 2002 roku w Watykanie został ogłoszony nowy dokument papieski poświęcony modlitwie różańcowej. Ojciec św. rozszerzył Różaniec o nową – czwartą część wprowadzając pięć nowych tajemnic.

  Różańcowe tajemnice światła:

  1) Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

  2) Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej

  3) Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

  4) Przemienienie na górze Tabor

  5) Ustanowienie Eucharystii

  Nowe tajemnice różańcowe odmawia się w czwartki

  Różaniec to ufna rozmowa dzieci z Matką

  Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie, oraz ewangeliczne tajemnice naszego odkupienia. Z tego też powodu Różaniec nazywamy zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.

  „KAŻDY POLAK ODMAWIA CODZIEŃ SWÓJ RÓŻANIEC”

  „JEST TO WEZWANIE CAŁEJ POLSKI DO NOWEGO WYSIŁKU MODLITWY”

  (Kardynał Stefan Wyszyński)

  To wezwanie Kardynała Wyszyńskiego należy traktować jako testament skierowany do Kościoła w Polsce i do Narodu .

  Nasza parafia pragnie przyczynić się do urzeczywistnienia tego wezwania. Dlatego została założona w roku 1977 grupa modlitewna odmawiająca codzień swój Różaniec tzw. Żywy Różaniec .

  Żywy Różaniec składa się z „żywych róż”. Każda róża liczy dwadzieścia osób , z których każda odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca, czyli jedną tajemnicę połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic.

  Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

   

  W naszej parafii jest 17 róż po dwadzieścia osób każda, oraz Kółko Różańcowe dziecięco - młodzieżowe. Za każdą różę odpowiada zelator.

  Opiekun - ks. Proboszcz Stanisław

  Prezes - p. Eugeniusz Kudala

  Wice prezes - p. Maria Biela

  Wice prezes - p. Zofia Borowska

  Sekretarz - p. Klara Golenia

  Skarbnik - p. Aniela Marniok

  Członkowie Żywego Różańca spotykają się:

  1) W I sobotę miesiąca na wspólnym Różańcu i Mszy św.

  2) Kwartalnie – spotkania formacyjne zelatorów.

  3) Na nabożeństwach Fatimskich . majowych i październikowych

  4) Wszyscy członkowie spotykają się dwa razy w ciągu roku, oraz z racji Świąt Bożego Narodzenia – przy stole kolędowym.

  Prowadzimy również działalność apostolską i charytatywną.

  Staramy się żyć według Ewangelii

  Odwiedzamy chorych i osłabionych wiekiem

  Finansujemy:

  Edukację dziecka w Republice Środkowoafrykańskiej

  Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej w Kostuchnie

  Kolonie Charytatywne

  Radio Maryja

  Rodziny w trudnej sytuacji materialnej

   

  Posiadamy również sztandar Maryjny.

   

  Ojciec św. nazywa Różaniec „modlitwą na nasze trudne czasy” Apeluje, byśmy właśnie na Różańcu modlili się o pokój i Boże błogosławieństwo dla świata. Traktujmy te słowa jako akt mobilizujący armię Boga. Czujmy się Jego żołnierzami. Weźmy do ręki naszą broń i włączmy się w szeregi tych, którzy stają na polu duchowej walki pod sztandarem Tej, którą czcimy jako KRÓLOWĄ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO


  ZAPROSZENIE

  TY TEŻ CZUJESZ POTRZEBĘ WIĘKSZEJ I CZĘSTSZEJ MODLITWY. PROSIMY I ZAPRASZAMY DO CODZIENNEGO ODMAWIANIA RÓŻAŃCA ŚW. – DO WSTĄPIENIA DO ŻYWEGO RÓŻAŃCA .

   

  „Módlcie się a nie ustawajcie ....”

  „Jeśli chcesz ...... PÓJDŹ ZA MNĄ !”  Opracowała
  Klara Golenia
  Grupy Apostolskie  ul. Żeleńskiego 34, 40-750 Katowice
  Konto bankowe: ING B.Śl. SA VII O/Katowice nr 21-1050-1214-1000-0007-0038-8812
  tel. 32 202 81 23, e-mail: kostna@katowice.opoka.org.pl