Strona główna

Parafia Trójcy Przenajświętszej
w Katowicach Kostuchnie


 

Nasz Kościół
 • Galeria
 • Błogosławiony
  z Kostuchny
  Ludzie
  Grupy Apostolskie
  Duszpasterstwo
 • Intencje mszalne
 • Ogłoszenia
 • Aktualności
  Zaproszenia
  Kącik Pielgrzyma
  Album
  Powstańcy
  z Kostuchny
  Złote myśli
  Kącik poezji
  Festiwal

  MINISTRANCI  Ołtarz Chrystusa – stojący w centrum świątyni, jak i całej Wspólnoty parafialnej – otaczają przeróżni ludzie spełniający rozmaite funkcje, zadania i realizujący sobie właściwe powołania. Są – tak jak chyba wszędzie – również i u nas MINISTRANCI, ci którzy po kapłanie najbliżej tego ołtarza stoją. Wspólnota ta generalnie jest pewną stałą – sam jednak skład osobowy ulega zmianie. Obecnie grupa liczy około 55 chłopców, którzy z mniejszym lub większym zapałem podejmują służbę przy ołtarzu.

  Obecność na wybranej Mszy św. przez określony czas, obecność na spotkaniach formacyjnych – zbiórkach to warunki, które między innymi muszą spełnić kandydaci do przyjęcia stroju ministranta. Uroczyste przyjęcie ma miejsce podczas Mszy św. We wspomnienie św. Tarsycjusza – patrona ministrantów.


  Ministranci są podzieleni na grupy: kandydaci na ministrantów, ministranci młodsi (do VI klasy), ministranci starsi (gimnazjum i szkoła średnia), a także jest niewielka grupa seniorów (to ci, którzy studiują i pracują). Taki podział wynika po pierwsze z potrzeby stałego pogłębiania formacji wewnętrznej, co w codziennym stykaniu się z tym co Boże jest bardzo istotne; po drugie z chęci lepszego przygotowania do pełnionych funkcji. Spotkania ze wszystkimi ministrantami prowadzi zasadniczo ks. opiekun, który jest wspierany – zwłaszcza w spotkaniach praktycznych – przez animatorów.

  Służba w tygodniu odbywa się według ustalonego planu (na co bardzo rzutuje plan zajęć szkolnych), w niedzielę zaś ministranci podzieleni na 6 grup przychodzą na kolejne Msze św. Służbę na pogrzebach i ślubach ustala się na bieżąco, chrzty i roczki obsługuje stała grupa.

  Spotkania formacyjne, które odbywają się każdego tygodnia – w sobotę lub w czwartek oparte są o dostępne materiały:

  Np. J. Szczypka – Króluj nam Chryste, E. Nubold E. Stencel – Przy Ołtarzu Pana, Katechizm Kościoła Katolickiego i inne.

  Pieniądze, które ministranci jako wspólnota posiadają to owoc odwiedzin kolędowych. Przeznaczone są na konkretne, wynikające z potrzeby chwili działania na. Spotkania okolicznościowe (także z rodzicami), wyjazdy pielgrzymkowe i wypoczynkowe, kino, basen, szycie strojów liturgicznych, a także nagrody miesięczne i roczne.

  Ci chłopcy są źródłem wielu radości dla parafii i opiekuna, ale także przyczyną takich czy innych trudności. Trzeba mieć jednak nadzieję, że bliskość Chrystusa i ołtarza RADOŚĆ umocni, a TRUD przemieni w jeszcze większe DOBRO.


  Opiekun – ks. Tomasz Mężyk


  LISTA MINISTRANTÓW PARAFII TRÓJCY PRZENAJSWIĘTSZEJ - KOSTUCHNA 2014
  1. Paweł BYWALEC
  2. Piotr BYWALEC
  3. Robert ĆWIĘKAŁA
  4. Kamil CIESZEWSKI
  5. Adam CISZYŃSKI
  6. Michał CISZYŃSKI
  7. Paweł CISZYŃSKI
  8. Kamil DERA
  9. Konrad DERA
  10. Dawid GIEREK
  11. Grzegorz GNIADEK
  12. Szymon GROLIK
  13. Wojciech JANOSZ
  14. Piotr LESNIAK
  15. Szymon MANECKI
  16. Łukasz MAZELANIK
  17. Łukasz MILDNER
  18. Paweł MILDNER
  19. Artur MROWIEC
  20. Tymoteusz NIEDWOROK
  21. Tomasz NIKODEM
  22. Kamil PALOWSKI
  23. Wojciech PAWŁOWSKI
  24. Jakub PRZYBYŁA
  25. Piotr STASZCZYK
  26. Damian STRZĘPA
  27. Paweł ŻMIJA
  28. Michał ŻURAWKA


  Grupy Apostolskie


  ul. Żeleńskiego 34, 40-750 Katowice
  Konto bankowe: ING B.Śl. SA VII O/Katowice nr 21-1050-1214-1000-0007-0038-8812
  tel. 32 202 81 23, e-mail: kostna@katowice.opoka.org.pl