Parafia Trójcy Przenajświętszej
w Katowicach Kostuchnie


 

Nasz Kościół
 • Galeria
 • Błogosławiony
  z Kostuchny
  Ludzie
  Grupy Apostolskie
  Duszpasterstwo
 • Intencje mszalne
 • Ogłoszenia
 • Aktualności
  Zaproszenia
  Kącik Pielgrzyma
  Album
  Powstańcy
  z Kostuchny
  Złote myśli
  Kącik poezji
  Festiwal

  DZIECIĘCA GRUPA MISYJNA

  Dzieło Światowego Dziecięctwa [dzisiejsza nazwa Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci] założył w 1843 r. francuski biskup Karol de Forbin Janson. Jego celem jest pomoc dzieci chrześcijańskich swoim rówieśnikom nie znającym jeszcze Pana Jezusa, przede wszystkim przez modlitwę, wyrzeczenia

  i systematyczną ofiarę.W Polsce PDMD istnieje od 1858 roku.


  Grupa Misyjna przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Kostuchnie powstała 15 października 1995 r., z inspiracji katechetki Urszuli Skrzypiec. Formacją misyjną objęci są uczniowie klas III – VI szkoły podstawowej. Obecnie Grupę prowadzi katechetka Bożena Gräser.


  Opiekun duchowy

  Ks. Grzegorz Matuszczyk


  Spotykamy się raz w miesiącu na:

  • wspólnej modlitwie w intencjach misyjnych

  • dzieleniu się informacjami zawartymi w czasopismach misyjnych

  • wyznaczaniu sobie konkretnych zadań  Co robimy ?


  • Modlimy się systematycznie za misjonarzy i rówieśników w krajach misyjnych.

  • Czytamy czasopismo „Świat Misyjny”

  • Zwiedzamy Muzea Misyjne.

  • Ofiarujemy różne wyrzeczenia w intencji misji.

  • W okresie Bożego Narodzenia organizujemy „Kolędników misyjnych”

  • Uczestniczymy w Kongresach Misyjnych PDMD.

  • W Niedzielę Misyjną organizujemy loterie fantową, której dochód przeznaczamy na pomoc misjom.

  • Zbieramy znaczki pocztowe i wysyłamy je do Sekretariatu PDMD w Warszawie.

  • Składamy drobne ofiary do skarbonki misyjnej.

  • Wysyłamy kartki świąteczne do misjonarzy w różnych częściach świata.


  Przyjęcie do Grupy Misyjnej odbywa się w sposób uroczysty, podczas Mszy św. z okazji Światowego Misyjnego Dnia Dziecka. Mali Misjonarze otrzymują legitymację członkowską oraz indeks, zawierający zadania na kolejne lata formacji.  Jeżeli chcesz się do nas przyłączyć – zapraszamy w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 10.00 do Domu Katechetycznego.  Grupy Apostolskie


  ul. Żeleńskiego 34, 40-750 Katowice
  Konto bankowe: ING B.Śl. SA VII O/Katowice nr 21-1050-1214-1000-0007-0038-8812
  tel. 32 202 81 23, e-mail: kostna@katowice.opoka.org.pl