Parafia Trójcy Przenajświętszej
w Katowicach Kostuchnie


 

Nasz Kościół
 • Galeria
 • Błogosławiony
  z Kostuchny
  Ludzie
  Grupy Apostolskie
  Duszpasterstwo
 • Intencje mszalne
 • Ogłoszenia
 • Aktualności
  Zaproszenia
  Kącik Pielgrzyma
  Album
  Powstańcy
  z Kostuchny
  Złote myśli
  Kącik poezji
  Festiwal

  BRACTWO ŚW. ANNY

  "Święta Anno witam Cię,
  Święta Anno błagam Cię,
  Święta Anno proś za nas i nie opuszczaj nas".


  Święta Anna

  Święta Anna – babka Pana Jezusa, matka Maryi, żona Joachima.

  Imię to z hebrajskiego znaczy łaska, wdzięk.
  Jest patronką małżeństw, matek, wdów i żeglarzy.
  Jej kult istniał już we wczesnym okresie chrześcijaństwa,
  w kościele katolickim i prawosławnym.
  Prawdopodobnie urodziła się w Betlejem.
  Razem z Joachimem dożyli sędziwego wieku w Jerozolimie.
  Święta Anna posiada wiele kościołów wystawionych ku swojej czci.
  Najbardziej znane to kościoły św. Anny w Warszawie i w Katowicach – Janowie.
  Najsłynniejsze w Polsce sanktuarium znajduje się na Górze św. Anny k/ Opola, gdzie Papież Benedykt XV w 1910 r. zezwolił na koronację cudownej Figury.


  Modlitwa do świętej Anny

  Bądź mile pozdrowiona, najgodniejsza matko najczystszej Panny Maryi.
  Prosząc Cię przez tę wielką radość, której teraz zażywasz w niebie z Jezusem Chrystusem,
  jednorodzonym Synem Twojej najukochańszej Córki, abyś pamiętała o mnie i wyprosiła mi łaskę,
  żebym wszystko czynił na większą chwałę Bożą i dla zbawienia mej duszy,
  bym grzechy swe szczerze wyznał i za nie pokutował, i osiągnąwszy zbawienie w wieczności,
  chwalił Boga z Tobą i wszystkimi Świętymi na wieki.
  Amen.


  Modlitwa do świętej Anny

  My grzeszni do Ciebie wołamy:
  WYSŁUCHAJ NAS, ANNO ŚWIĘTA!
  Abyś rodzinom katolickim pokój i jedność wyjednała;
  Abyś powołanych do służby Bożej wspierała;
  Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała;
  Abyś podróżujących od wypadków zachowała;
  Abyś czcicielom Twoim nieustannie błogosławiła;
  Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła;
  WYSŁUCHAJ NAS, ANNO ŚWIĘTA !


  Pytanie do świętej Anny

  Święta Anno,
  która najpierw
  byłaś zwykłą mamą.
  Grzałaś mleko bez kożucha,
  chleb kroiłaś nożem.
  Czy już wtedy,
  w tej dziewuszce,
  którą Miriam zwano,
  jakiś anioł
  odkrył tobie tajemnice Boże?
  Czy wiedziałaś,
  że zostanie Bożą Mamą,
  gdy jej bajki mówiłaś
  na dobranoc?
  Ewa Skarżyńska


  Koronka do Św. Anny

  26 lipca
  W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.


  Pierwsza część - ku czci Jezusa, Dawcy łask:
  należy wzbudzić dziękczynienie za otrzymane łaski, przepraszać za zmarnowane dary Boże oraz prosić o dalszą pomoc.

  Na dużym paciorku: Ojcze nasz…

  Na 5 małych paciorkach: Zdrowaś Maryjo…

  Na końcu części: Chwała Ojcu…


  Druga część – ku czci Maryi, Pośredniczki łask: dziękczynienie i prośby o kolejne łaski.

  Na dużym paciorku: Ojcze nasz…

  Na 5 małych paciorkach: Zdrowaś Maryjo…

  Na końcu części: Chwała Ojcu…


  Trzecia część - ku czci Św. Anny, naszej Orędowniczki:
  teraz jej przedstawia się nasze prośby, intencje.

  Na dużym paciorku: Ojcze nasz…

  Na 5 małych paciorkach: Zdrowaś Maryjo…

  Na końcu części: Chwała Ojcu…  Bractwo św. Anny powstało w XIII w., a na Górze Św. Anny działało do roku 1941, kiedy to zakonnicy zostali przez władze hitlerowskie wypędzeni z klasztoru. Z powodu zniszczenia archiwum działalność Bractwa ustała aż do 25 lipca 2004 r.

  W naszej Parafii zostało powołane 22 lipca 2004 r.

  REGULAMIN

  Spotkania:

  • Szerzenie kultu Świętej

  • Troska o jedność i miłość w rodzinach

  • Dbanie o chrześcijańskie wychowanie dzieci

  • Pomoc rodzinom wielodzietnym

  • Przyczynianie się do pojednania ludzi wrogo do siebie nastawionych

  Obowiązki członków :

  • W uroczystość Św. Anny odbyć pielgrzymkę do sanktuarium na Górze Św. Anny lub uczestniczyć we Mszy św. w swoim kościele parafialnym.

  • W każdy wtorek – w dniu poświęconym św. Annie – modlić się w intencji Bractwa.

  Formacja :

  Cyklicznie – 1 raz na kwartał


  Opiekun :

  Ks. Proboszcz Stanisław


  Prezes :

  Anna Kustra


  Grupy Apostolskie

  ul. Żeleńskiego 34, 40-750 Katowice
  Konto bankowe: ING B.Śl. SA VII O/Katowice nr 21-1050-1214-1000-0007-0038-8812
  tel. 32 202 81 23, e-mail: kostna@katowice.opoka.org.pl