Strona główna

Parafia Trójcy Przenajświętszej
w Katowicach Kostuchnie


 

Nasz Kościół
 • Galeria
 • Błogosławiony
  z Kostuchny
  Ludzie
  Grupy Apostolskie
  Duszpasterstwo
 • Intencje mszalne
 • Ogłoszenia
 • Aktualności
  Zaproszenia
  Kącik Pielgrzyma
  Album
  Powstańcy
  z Kostuchny
  Złote myśli
  Kącik poezji
  Festiwal

  PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ
  przy parafii Trójcy Przenajświętszej


  "Wśród różnych form apostolstwa świeckich, które pozostają w szczególnej relacji do hierarchii, Ojcowie synodalni wyszczególnili przede wszystkim ruchy i stowarzyszenia Akcji Katolickiej,
  w której świeccy drogą wolnego wyboru zrzeszają się w formie organicznej i trwałej struktury, aby pod działaniem Ducha Świętego, w łączności z biskupem i z kapłanami, służyć wiernie i aktywnie, zgodnie ze specyfiką własnego powołania i przy użyciu stosownych metod, rozwojowi całej chrześcijańskiej wspólnoty, realizacji duszpasterskich przedsięwzięć i ożywianiu duchem Ewangelii wszystkich dziedzin życia"

  (Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II Christifideles laici 31)


  Asystent Kościelny : ks. Proboszcz Stanisław

  Troską Asystenta Kościelnego i członków POAK jest formacja liturgiczna, religijna i społeczna.


  Spotkania formacyjne:

  poprzedzone udziałem w Eucharystii odbywają się w pierwsze piątki miesiąca.
  Rozwój naszej formacji dokonuje się przez :

  • zapoznawanie się z aktualnymi dokumentami Kościoła

  • udział w rekolekcjach zamkniętych dla członków Akcji Katolickiej w Brennej

  • 3. dniowe wyjazdowe spotkania organizowane raz w roku

  • pogłębianie odpowiedzialności za własną formację - „samowychowanie”

  • odmawianie modlitwy brewiarzowej w intencji Ojca Świętego 16-tego dnia każdego miesiąca

  Członkowie czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty parafialnej, wspierając księży w ich działaniach duszpasterskich i podejmując własne inicjatywy takie jak :

  • obejmują opieką krzyż przydrożny oraz skwer im. Bł. o. Stanisława Kubisty svd dbają o ich otoczenie.

  • włączają się w zorganizowanie imprez towarzyszących uroczystości odpustowej.

  • budują jeden z ołtarzy na Uroczystość Bożego Ciała.

  • przewodniczą modlitwie różańcowej w miesiącu październiku.

  • włączają się w akcje charytatywne organizowane przez parafię takie jak: pomoc na rzecz misji, powodzian, kolonii charytatywnych.

  • organizują bezpłatne poradnictwo prawne w zakresie prawa cywilnego i ubezpieczeń społecznych.

  • są dyspozycyjni w zakresie wszelkich prac prowadzonych w całym kompleksie sakralnym.

  W Roku Różańca

  w każdą sobotę o godz. 17:15 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmawialiśmy różaniec.
  To owoc naszych rekolekcji, a modlitwę ofiarujemy jako dar dla Ojca św. Jana Pawła II w 25 rocznicę Jego wyboru.


  Oddział liczy 22 członków zwyczajnych.

  Zaproszenie na nasze spotkania kierujemy do wszystkich starszych i młodych parafian, którzy w swoich środowiskach pracy i powszechnie rozwiniętej dziś rekreacji, chcą promować wartości chrześcijańskie.


  Prezes Akcji Katolickiej
  Grażyna Zganiacz  Grupy Apostolskie

  ul. Żeleńskiego 34, 40-750 Katowice
  Konto bankowe: ING B.Śl. SA VII O/Katowice nr 21-1050-1214-1000-0007-0038-8812
  tel. 32 202 81 23, e-mail: kostna@katowice.opoka.org.pl